Mark Rutte luistert naar soetra

Rozanne van der Veur. Zen.nl Nijmegen. Afgelopen dinsdag was er op prinsjesdag naast de presentatie van de begroting en troonrede, ook de Prinsjesdagviering in de Grote Kerk van Den Haag. Als secretaris van de Boeddhistische Unie Nederland mocht ik daar een bijdrage aan leveren. Het thema van dit jaar was: Te gast in eigen wereld. De Prinsjesdag viering is de grootste interreligieuze viering van Nederland, met bijdragen van joden, moslims, humanisten, christenen, bahaï's, hindoes, boeddhisten, soefi's, sikhs, Brahma Kumaris en anderen. Het hoofdreferaat is dit jaar van rabbijn Awraham Soetendorp. De inhoud van zijn toespraak sloot aan bij het thema en de actualiteit binnen onze samenleving. Hij waarschuwde dat in de hitte van het debat over vluchtelingen fundamentele waarden als medemenselijkheid en menselijke waardigheid ten onder dreigen te gaan. Het was mooi om in deze dienst er weer bewust van te worden dat er in alle tradities aanwijzingen, verhalen en liederen zijn die ons eraan herinneren dat wij mensen allemáál te gast zijn in de wereld.Mijn bijdrage bestond uit het voordragen van een stukje uit een hedendaagse vertaling van de metta sutra. Het was heel bijzonder om dit samen met zoveel verschillende mensen te mogen doen. De Grote kerk zat helemaal vol, vooraan zaten ook diverse staatssecretarissen, ministers en ook premier Mark Rutte. Ik hoop van harte dat de dienst en de tekst die ik voor las een inspiratie zal zijn voor het nieuwe politieke jaar.Moge alle levende wezens gelukkig zijn en veilig, laten ze allen geluk ervaren in hun hart. Wat voor levende wezens er ook zijn, beweeglijk of onbeweeglijk, allemaal, of ze nu lang zijn of groot zijn, middelmatig, kort, klein of fors, zichtbaar of onzichtbaar en of ze nu ver weg leven of dichtbij, al geboren zijn of nog geboren zullen worden, moge alle wezens gelukkig zijn. Laat de een de ander niet vernederen, en niemand minachten, waar dan ook. Laat men elkaar geen leed toewensen, uit boosheid of vijandigheid. Zoals een moeder haar enige kind met haar leven zou beschermen, laat iedereen zo, tegenover alle wezens, een grenzeloos hart ontplooien en liefde tegenover de hele wereld.