MAHA SHIN TA KLA SU TRA

KAN JI JU SAILF VIN DEN
OF BEN JI NIT TEH BIN DEN
PYT WAS SI SELF AN HET SHU KEN
IN AL E GYATE EN HU KEN
EI SEI TE GEN DU SHINT
WEET JI WAAR IK MEI SELF VINT
SHINT STRE KE DO SHIN BAH ART
EN SEI ET SELF IS ONS VEH WAH ARD
WY HEB BEN ER VEH FI DU SIE IN
TOT WY DU I LU SIE ER VAN SHI EN
PYT SNAP TEH DIT RAP
EN GUAM SO TOT BUH DA SHAP

SHINT E PYT

(Leo Nieuwenhuijzen, Zen.nl Nijmegen)

Ken jij ook zo'n soetra? Klik op het plaatje hieronder en deel op Facebook.