Telefoontjes met instanties

Joke Batink, Zen.nl Enschede. Er begint weer een kwartje te vallen. In de zen-cursussen die ik volg, spreken we regelmatig over onverwerkte ervaringen die als bubbels je waarneming en gedrag beïnvloeden. Zenmeester Rients scherpte het onderwerp afgelopen ZIOP-dag nog eens flink aan met zijn vraag: “Wat is verlichte communicatie?”. Nou, dat wilde ik natuurlijk wel, verlicht communiceren. Diverse beelden doemden voor me op van goed luisteren, gepast zwijgen of op het juiste moment de juiste vragen stellen. Maar tegelijk voelde ik hoe verdraaid lastig het is om zoiets in de praktijk te brengen. Of toch niet altijd?

Een week geleden kreeg ik ineens een mooie spiegel voor me en kon ik zien in welke kleine dingen het soms kan zitten. Tijdens de teamvergadering vertelde ik mijn collega’s over mijn zoektocht in het domein van hulpmiddelen en vergoedingen. We hebben een hulpmiddel nodig voor een dementerende cliënt die thuis verzorgd wordt door haar partner. We zullen verschillende apparaten moeten uitproberen omdat niemand kan voorspellen welk ervan zal aansluiten bij haar begripsvermogen. Er hangt nogal wat van af omdat het de grootste wens van haar partner is om zo lang mogelijk voor haar te zorgen.De spelregels rond de uitleen van deze hulpmiddelen bleken aardig ingewikkeld te zijn en het zag er niet naar uit dat er een op maat gesneden oplossing te vinden was. Ik vond dat erg vervelend. En ik vond ook dat ik wel erg veel tijd moest besteden aan regels en procedures die bovendien door diverse betrokkenen niet eenduidig werden uitgelegd. Ik was me er van bewust dat het gebeuren emoties bij me opriep.

Maar ik hoorde mezelf vervolgens tegen mijn collega’s praten in vrij neutrale termen met een feitelijk relaas. Aan de toehoorders kon ik ineens goed zien wat mijn woorden teweeg brachten. Ze leefden mee, maar niemand begon te mopperen op ‘die bureaucratie en mensen die er niets van snappen’, zoals ongetwijfeld was gebeurd als ik mijn gevoelens van frustratie mee had laten spelen in mijn verhaal. Het resultaat was een korte uitwisseling van ervaringen en adviezen. Ik kreeg weer nieuwe energie voor een volgende stap in de zoektocht.

Je woorden zorgvuldig kiezen blijkt een mooie en dankbare oefening die je altijd op elk moment kunt doen. Ik merk dat ik hier steeds meer plezier in krijg. Het zou goed kunnen dat de vele telefoontjes die in de toekomst nog met vele instanties gepleegd moeten worden, steeds soepeler en effectiever zullen verlopen.