Dit is het vierde artikel in een serie over ‘Zen en keuzes maken’. Eerder verschenen De beste keuze, deel 1 dat gaat over de moeilijkheden die ons in de weg staan bij het maken van keuze en hoe druk op ons systeem, net als onderdruk kan zorgen dat we betere keuze kunnen maken. De beste keuze, deel 2 ging over de vraag, hoe zen kan helpen om ons meer bewust te worden van de vele keuzes die we maken en daardoor meer het gevoel van echte keuze vrijheid te ervaren. Deel 3 ging over de invloed van oerbubbels op (beroeps-)keuzes, deel 4 over de zin en zinloosheid van het leven en hieronder deel 5 over het effect van het kunnen tellen en de ontwikkeling van geluk.

Tellen maakt gelukkig

Rients Ritskes, Zen.nl Nederland. Kun je iets tellen, dan wordt het concreet, tastbaar en beheersbaar. Kun je iets niet tellen, dan blijft het vaag, onduidelijk en mystiek. Hoe gemakkelijker je iets kunt tellen, hoe beter je het beheerst. Dat is waarom techniek en economie zich de afgelopen decennia zo snel hebben ontwikkelt. Geld is te tellen en centimeters ook. Is iets te tellen, dan kun je het delen en vermenigvuldigen. Is het dat niet, dan kun je het ook niet gemakkelijk delen en vermenigvuldigen. Cijfers geven ons vertrouwen en het gevoel beter te weten waar we het over hebben. Je herkent dit vast wel uit de praktijk. Dat is waarom het gemakkelijk is dat ze ook in Italië euro’s hebben. Ben je in een land met een andere valuta dan moet je steeds rekenen, dat is toch lastig, je wordt er een beetje onzeker en voorzichtiger van. Je weet vaak niet precies wat de dingen kosten. Dat is de oorzaak dat, volgens deskundigen, de invoering van de euro de economie een flinke boost heeft gegeven. De handel met het buitenland werd daardoor ineens veel doorzichtiger en gemakkelijker en neemt daardoor ook toe.Milieu en meetbaarheid

‘Iets’ aan het milieu doen is haast hetzelfde als ‘niets’ aan het milieu doen. Dat komt doordat ‘iets’ niet te meten is. Maar de CO2 uitstoot halveren, dat gaat zeker gebeuren. Het gat in de ozonlaag wordt de laatste jaren gemiddeld kleiner, omdat alle landen hun Cfk-emissie met afgesproken hoeveelheden hebben verminderd. Zonder getallen, was het gat in de ozonlaag nu waarschijnlijk een keer zo groot en de gevolgen niet te overzien. Ook de kindersterfte ten gevolge van honger neemt de afgelopen decennia behoorlijk af. Natuurlijk niet snel genoeg, maar als organisaties als de VN er geen concrete doelstelling voor hadden geformuleerd, dan stierven er nog miljoenen kinderen per jaar meer dan nu het geval is.

Tellen van en kiezen voor geluk

Kan dat wel, kiezen voor geluk? Ja, maar dan moet je het wel beheersbaar maken en het dus kunnen tellen. Het al oude advies ‘tel je zegeningen’ was dus een heel goed advies en de moderne variant daarvan is de gewoonte om jezelf elke dag een cijfer voor geluk te geven. Onderzoekers van de universiteit van Rotterdam toonden aan dat mensen die dit enige tijd doen daardoor gelukkiger worden. Wij onderzochten en zagen dat mediteren ook gelukkiger maakt. Doe je beide, dan scheelt dat significant. Daarom hierbij de suggestie om de komende twee weken jezelf elke avond voor het mediteren een rapportcijfer voor geluk te geven. Houdt dit goed vol en je zult je over twee weken weer iets gelukkiger voelen. Wil je nog meer effect, schrijf dan ook in een paar steekwoorden op, waardoor je cijfer die dag positief werd beïnvloed. Overigens tijdens het mediteren, leren we in de introductiecursus mensen vooral … het tellen van de ademhaling. Het zal geen toeval zijn. Kun je tot tien tellen, dan beheers je jezelf, je adem, je leven.

Geluk niet moeilijk meetbaar

Er is overigens iets geks met het geloof in de meetbaarheid van geluk. Aan de ene kant lijkt iedereen de artikelen in de krant te geloven waarin staat dat onderzoek heeft aangetoond dat de Denen het gelukkigste volkje op aarde zijn. Aan de andere kant zijn er ook altijd een paar mensen die vinden dat geluk niet meetbaar is. Hoewel ik dat niet nader onderzocht heb, geloof ik dat dit vaak de minder gelukkige mensen zijn. Waarom is dat zo? De ene verklaring zou kunnen zijn dat als je ongelukkig bent, je dat liever niet toegeeft en al helemaal niet in een helder cijfer openbaar wilt maken. Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat juist door het niet geloven in de meetbaarheid van geluk ze ook feitelijk ongelukkiger zijn. In beide gevallen is het de moeite waard over dit ongeloof heen te stappen en ook de hierboven gedane suggestie om je dagelijks een cijfer te geven op geluk eens een serieuze kans te geven. Succes ermee en het resultaat: bijna zeker.