De zenleraar en leerling relatie

Zen.nl ZIOP. Hoe draagt de relatie tussen leraar en leerling optimaal bij aan je zenontwikkeling? Over die vraag bogen de bijna 100 zenleraren (in opleiding) zich de afgelopen zenleraren opleidingsdag. De lezingen van Michel Dijkstra, Yvonne Visser en Rients Ritskes gaven een inkijk in respectievelijk de geschiedenis, psychologie en onze ideaalplaatjes van leraar en leerling. De lekkere vegetarische lunch werd verzorgd door Theo Sigmond van 'De Steenen Tafel'.


Michel Dijkstra
Yvonne Visser
Communicatie oefening tijdens de lezing van Yvonne
Rients Ritskes
De aanwezige ZIOPPERS