Cursus in geluk

Cursus in gelukDe wetenschap is steeds nieuwsgieriger naar geluk. De Radboud Universiteit doet volop mee met die trend, de opening van het nieuwe studiejaar stond in het thema geluk. Komende maand kunnen studenten de cursus 'gelukkig leven' volgen en onlangs is het Radboud Platform voor Geluk op gericht. Een aantal hoogleraren buigt zich over de vraag: hoe maak je mensen gelukkiger?

‘Er is al zeker een decennium steeds meer aandacht voor geluk’, zegt voorzitter van het platform, hoogleraar filosofie Hans Thijssen. ‘Toch is het bijzonder wat er op de Nijmeegse universiteit gebeurt, want dat hoogleraren uit verschillende vakgebieden hun kennis over geluk bij elkaar leggen, gebeurt bijna nergens. (De Gelderlander, 31 augustus 2017).


Geluk is te belangrijk om aan het toeval over te laten, betoogt Hans Thijssen die vorig jaar een zeer leesbaar boekje over geluk schreef met de titel Wat filosofen weten. De Gelderlander publiceerde op de dag waarop dit verscheen, een opinieartikel van Thijssen. Daaruit komt het volgende fragment.

Leegte en te veel druk
Dit voorjaar heeft de Radboud Universiteit het voortouw genomen in een onderzoek naar het welzijn van haar studenten. Meer dan 4.000 studenten hebben de vragenlijsten ingevuld. Een grote meerderheid van de studenten heeft voldoende vrienden en andere mensen met wie ze zich verbonden voelen. Dit zijn allemaal belangrijke ingrediënten voor een gelukkig leven. Minder florissant is dat iets meer dan een kwart van de studenten leegte ervaart en iets meer dan een vijfde van de studenten mensen om zich heen mist. Regelrecht verontrustend is dat 56 procent van de studenten druk of heel veel druk ervaart en 43 procent van die groep geeft aan zich hierdoor minder gelukkig te voelen. De diagnose is duidelijk. Onder studenten is nogal wat geestelijk lijden aan te treffen, dat inherent is aan hun situatie. Mogelijk kunnen universiteiten iets veranderen aan die externe omstandigheden. Mijns inziens nog belangrijker is om de studenten meer inzicht te geven in hun situatie en hen te leren daar heilzamer mee om te gaan.

Verder lezen over geluk? Dan zijn hier twee boekentips.
Zen en Geluk
Zen en Geluk