Het juiste momentDe tijd

Anya, Zen.nl Amersfoort In de cursus voor gevorderden in Amersfoort gebruiken we het boek Ik heb de tijd (2013) van Paul Loomans. Naast zenmonnik is hij acteur en ook nog auteur van een aantal andere boeken, waaronder Goed gevoel dat pas verscheen. Ik heb de tijd beschrijft praktisch, maar uitdagend hoe je meer vanuit rust kunt handelen en hoe je meer op je intuïtie zou kunnen vertrouwen in plaats van jezelf met lijstjes te moeten controleren. Een van de lessen gaat over ‘het juiste moment'. Wat is precies het juiste moment? Op tijd de verjaardagskaart voor je moeder op de bus doen (of via e-mail), op tijd de tandarts bellen voor je jaarlijkse controle?
         Het juiste moment waar Paul Loomans op doelt, gaat wat mij betreft een laag dieper. En het komt vanuit andere lagen dan alleen de cognitieve laag: het onthouden van de zaken die je moet doen. De diepere laag ligt meer op het niveau van de intuïtie; het voelend weten zonder dat je dat kunt uitleggen. Je 'weet' dat je A moet doen, zonder dat je precies kunt uitleggen waarom je A op dat moment moet doen. Je intuïtie, aldus Loomans, kan alleen het juiste moment kennen als jij jouw intuïtie volledig informeert en erop durft te vertrouwen.

Zo had ik een cursist die mailde dat hij de volgende week niet zou komen, omdat zijn moeder zou gaan sterven. Nog een week later miste ik hem weer in de groep, en ik had geen mail van afmelding ontvangen. Voor mij was dat een reden hem te mailen en te vragen hoe het met zijn moeder ging en of ze misschien al was overleden.
         Op de een of andere manier kwam het er niet van het mailtje te versturen. Niet direct na de les en ook niet de dag daarna. Telkens als ik de computer had afgesloten dacht ik weer aan het mailtje dat nog weg moest. Welke bubbel kwam ik hier tegen? Durfde ik het mailtje niet te verzenden? Was ik bang? Nee, dat was het niet. Het was iets onbenoembaars wat maakte dat ik het bericht niet verstuurde. Ik vertrouwde erop dat het goed zou komen en dat ik de mail toch zou versturen.
         Die dag daarop heb ik de mail inderdaad, zonder dat ik er echt bij stil stond, verstuurd. Om 12.15 uur. Later die dag ontving ik een reactie van de cursist. Zijn moeder was die middag om 12.14 uur overleden.

Blijkbaar voelde mijn intuïtie aan dat de tijd nog niet rijp was de mail te versturen. En ineens was het moment daar, het juiste moment. Dat willen we graag beïnvloeden: op tijd een besluit nemen, iets afhandelen, controle uitoefenen over de tijd. Misschien is het beter de tijd zijn werk te laten doen. Daarvoor is echter vertrouwen nodig.

Ik heb de tijd , is toegankelijk geschreven. Loomans is behalve auteur en zenboeddhist ook vader; hij beschrijft in het boek zijn worsteling met lijstjes die hij bijhoudt voor al zijn functies. De worsteling betreft vooral de stress die al die lijstjes hem opleverden.
         Die lijstjes lieten hem zien wat hij nog moest doen, niet wat hij al had gedaan. Hij besloot alle lijstjes weg te gooien en meer te gaan vertrouwen op zijn intuïtie. Hiervoor heeft hij een methode bedacht die hem van controleur van lijstjes naar regisseur van zijn tijd maakte. De methode noemt hij ‘tijdsurfen’ en bevat de volgende aanwijzingen:

1. Doe één ding tegelijk en maak het af.
2. Aanvaard de handeling en benoem wat je gaat doen.
3. Neem ‘witjes’. Dit zijn momenten waarop je even pauze neemt.
4. Neem ‘aankloppers’ serieus. Aankloppers zijn gedachten die je te binnen schieten terwijl je aan het lezen bent, of mensen die je komen storen terwijl je bezig bent.
5. ‘Knagende ratten’. Dat zijn de taken en activiteiten die je voor je uitschuift maar waarvan je weet dat je ze nog moet doen. Knagende ratten houden je uit je slaap en zeuren achter in je hoofd. Ga een positieve relatie aan met deze ‘ratten’ zodat ze veranderen in ‘witte schapen’. Schuif ze dus niet onbewust voor je uit vanuit weerstand.
6. Achtergrondprogramma’s: dat zijn zaken waarover je je zorgen maakt waardoor je niet je volledige aandacht kunt geven aan datgene wat je op dat moment aan het doen bent. Besteed aandacht aan je zorgen: wat willen ze je zeggen?
7. Kies spontaan wat je gaat doen, vanuit vertrouwen, vanuit je intuïtie, en laat niet de lijstjes controle over je leven uitoefenen.

Paul Loomans benadrukt dat hij één handeling ‘tegelijk’ doet, maar laat aankloppers toe, gedachten die ineens tevoorschijn komen terwijl je net een ingewikkeld stuk aan het lezen bent. Geef toe aan de aanklopper, die wil je niet voor niets iets zeggen. En waar de methode uiteindelijk toe kan leiden is dat jouw intuïtie je tijdig vertelt wanneer je iets moet doen. Als je daar meer en meer op durft vertrouwen en je intuïtie voorziet van de juiste voeding door aan het begin van de week je agenda door te nemen en vervolgens in je op te nemen, dan zal je intuïtie jou op het juiste moment informeren.Ik heb de tijd