Miekie ontwikkelt geluk

Coaching in zenstijl

Hans Wanningen, Zen.nl Nijmegen. Zen.nl biedt iedereen die dat wil de gelegenheid om, ondersteund door een zencoach, effectief te werken aan professionele of persoonlijke doelen en uitdagingen. In individuele sessies van twee uur komen hierbij beproefde coachingstechnieken en -methodes aan bod. Kenmerkend en onderscheidend voor zencoaching is de inzet van meditatie. Wat houdt zencoaching precies in en wat vindt een van de huidige deelnemers, Miekie Awater, ervan?

Mediteren maakt het verschil, ook in coaching

Als deelnemers aan de coaching al ervaring hebben opgedaan met zen en meditatie is dat mooi meegenomen, maar noodzakelijk is dat niet. Voor wie nog niet vertrouwd is met het meditatiekussen, vormt het leren mediteren in de eerste drie sessies een belangrijke pijler voor een succesvol verloop van de verdere coaching. Want uitgangspunt bij zencoaching is dagelijkse meditatiebeoefening. Keer op keer blijkt in de praktijk dat dit een solide basis legt voor een geslaagd traject. Het dagelijks mediteren maakt het verschil; anders dan bij andere vormen van coaching waar meditatie niet of nauwelijks een rol speelt. Juist het dagelijks zitten op het kussen geeft vaak in positieve zin de doorslag: groter (zelf)inzicht, betere balans, meer focus en een – over de hele linie – verhoogde effectiviteit. De coachee werkt er samen met de coach naar toe om de inspiratie en energie, opgedaan tijdens het mediteren, doelgericht handen en voeten te geven in de eigen dagelijkse praktijk. Veelal met opmerkelijke resultaten.


Miekie in de zendo van Zen.nl Nijmegen

Voor wie?

Zencoaching is geschikt voor iedereen met motivatie om zichzelf te ontwikkelen t.a.v. belangrijke levensthema’s zoals werk, relaties en geluk. Zo kloppen onder meer managers, psychologen, CEO's, topsporters, musici en andere professionals bij Zen.nl aan voor coaching. Net zo goed worden veel ouders welkom geheten die voor hun kinderen en zichzelf meer rust, aandacht en levenskwaliteit wensen. De financiële bestedingsruimte hoeft geen doorslaggevende rol te spelen bij zencoaching. Zowel voor mensen met een grote als kleine beurs wordt voor de kosten van de coaching altijd een passende oplossing gevonden. En niet in de laatste plaats is zencoaching natuurlijk geschikt voor iedereen die meer inzicht wil opdoen over belangrijke spirituele en existentiële vragen.

Even voorstellen: Miekie Awater

In deze editie van ZenActueel maken we kennis met Miekie Awater. Miekie woont samen met haar partner met wie ze hun twee inmiddels afgestudeerde kinderen opvoedde. Op het moment is zij bezig haar jarenlange carrière in de FNV af te ronden. Enige tijd geleden nam zij zencoach Misha Belien in de arm. Wat zijn tot nog toe haar ervaringen? Tijd voor een tussenbalans:

Hoe kwam je uit bij Zen.nl en waarom koos je voor zencoaching?

’Via mijn eigen wens tot mediteren. Een extra aansporing was dat een van mijn buurvrouwen zich inschreef bij Zen.nl in Arnhem. Ik koos voor zencoaching omdat ik, naast het mediteren, nog gerichter wilde werken aan verdieping van mijn bewustzijn; ook stond mij voor ogen mijn onverwerkte ervaringen/bubbels beter in beeld en op orde te krijgen en goed te leren voelen.’

‘Nu merk dat ik dat deze energie voor een groot deel ook bestond uit stress en spanning. Voortaan wil ik meer zorg dragen voor de relaties met mijn dierbaren op basis van open contact.’


Wat vind je kenmerkend voor zencoaching?

‘Afgezien van de inzet van meditatie, het niet-oordelend luisteren en het stellen van open vragen. En ook het “afpellen van je schil” aan bubbels, waarbij weerstand geduldig en met zachte hand wordt omgebogen naar openheid. Tijdens onze coachingsafspraken gaan we doorgaans altijd wandelen. Daarmee sluit de vorm heel erg aan op de inhoud van de gesprekken. De beweging van het lopen ondersteunt de openheid en flexibiliteit om de eigen bubbels vanuit een ander perspectief onder de loep te nemen.’

Wat is typerend voor jouw coach, Misha? En wat heeft de coaching je gebracht?

‘Misha is zuiver, niet-oordelend, luisterend, vragend. Hij dringt je niet zijn bevindingen op, maar laat je groeien in jouw eigen inzicht. De coaching van Misha heeft me de afgelopen twee jaar rust gebracht. Ik vel minder gauw een oordeel over mezelf en anderen. Ik bevind me op een leerzame zoektocht naar openheid voor mezelf en mijn omgeving. Verrassend is dat ik in de sessies steeds weer nieuwe wegen ontdek en insla; terwijl ik aan het begin van het gesprek toch stellig meende dat alle facetten al belicht waren.’


Miekie en Misha lopend tijdens een coachingsessie


Hoe ga je het geleerde in de coaching in praktijk brengen en wat wil je nog leren?

‘Elke dag, waarbij ik het klein en concreet houd, persoonlijk en werkgericht. Ik geef me iedere dag een opdracht, een doel, en probeer daar bewust mee om te gaan. Juist ook wanneer het niet lukt, probeer ik me op dat moment ervan bewust te zijn, op het moment zelf, niet daarna. Dat alleen al is voor mij een klein maar fijn geluksmoment.’ Verder wil ik nog meer leren over hoe ik straks als zenleraar zou willen werken. Wat is daarvan voor anderen en mezelf de toegevoegde waarde? Dat heb ik nog onvoldoende in beeld. Knopen kunnen doorhakken en daar vrede mee hebben, dat lukt me al beter, maar soms ook niet. Meer in het algemeen geloof ik dat coaching ook toekomstig nuttig is, niemand is ooit uitgeleerd.’

Je volgt de coaching in het kader van de zenlerarenopleiding bij Zen.nl. Wat betekent je ontwikkeling tot zenleraar voor jou?

‘Ik had/heb tot doel zenleraar te zijn in de sociale beweging. Dus buiten de zendo, in de maatschappij. Zenmeester Bernie Glassmann is mijn grote voorbeeld. Vrij vertaald zei hij: “Zitten in de zendo is één ding; maar een zenleraar dient net zo zeer actief bij te dragen aan het wegnemen van maatschappelijke onrechtvaardigheid.” Al vind ik het in zijn filosofie wel erg heftig om zo geëngageerd en toegewijd in een groep op te gaan. Ik ben bang dat ik er dan in verzuip, in plaats van een zinnige bijdrage te kunnen leveren. Kortom, de zoektocht naar hoe ik daar vorm aan kan geven, is nog niet afgerond.

Wat zijn je doelen en plannen voor de toekomst?

‘Komend half jaar wil ik mijn huidige werkzaamheden afbouwen en dat doen langs een weg die mij gelukkig stemt. Ik ben van plan de zenlerarenopleiding te voltooien met een terugblik op mijn veranderende aanpak in de sociale strijd, mede als gevolg van meditatie en coaching. Ik wil bijdragen aan meer openheid en minder gevecht. Als zenleraar zou ik graag de in financiële zin minder bedeelden meer kansen geven om zen te beoefenen. Misschien door hen gratis naar de zenruimte te halen, te beginnen met een gratis broodmaaltijd. Dit moet zich nog verder uitkristalliseren maar ik zie er alvast naar uit om hieraan te gaan werken.

Behalve t.a.v. mijn werk wil ik in het algemeen meer een open, oordeelsvrije houding ontwikkelen. Dit is een doel dat verschillende vormen aanneemt en soms ook moeilijk voelbaar en ver weg kan zijn. Daarover wil ik dan niet boos of blij worden, maar het gewoon onder ogen zien en rustig mijn weg vervolgen. In mijn werk heb ik veel gehad aan mijn strijdvaardige houding. Ik voelde me thuis tussen mijn strijdmakkers en kreeg energie van het sociaal politieke gevecht. Het is een groot goed dat deze manier van elkaar treffen in directe noodsituaties bestaat. Ik ben trots en blij dat ik daar deel vanuit heb gemaakt en nog steeds professioneel een half jaar zal doen.
Het goede van de coaching is echter dat ik ook de andere kant ben gaan zien. Ik werd me bewust dat stress en spanning een groot deel van mijn energie bepaalde. Dat los kunnen laten maakt me sterker en opener voor de mensen die je in deze situaties tegen komt, van laag tot hoog. Ook heeft het me bewuster gemaakt van de dierbaren om me heen waar ik gemakshalve sneller minder energie in stak dan in mijn strijdmakkers. Je directe dierbaren en andere mensen die je tegenkomt waar je in eerste instantie geen verwantschap mee hebt zijn ook zeer waardevol. Ik sta daar meer open voor en onbevooroordeeld en dat is heerlijk. Voortaan wil ik meer zorg dragen voor de relaties met mijn dierbaren op basis van open contact. Ik denk dat ik daarmee meer recht doe aan anderen en aan mezelf. Al met al wil ik toewerken naar een (nog) gelukkiger Miekie en daarmee bijdragen aan het geluk van mijn omgeving.’

Wil je meer weten over coaching bij Zen.nl? Neem dan contact op met jouw zenleraar of een vestiging bij jou in de buurt.