herfstsesshin foto

Sesshin nieuws


De weg of toch het doel, een dagelijkse keuze.


Dit is het onderwerp van de komende wintersesshin van 21 tot en met 27 januari 2018.

Rients, Zen.nl Nederland

Zelf benadruk ik vaak het grote belang van een doel. Het boek dat tijdens de komende sesshin centraal staat, legt de focus helemaal op de weg. De twee zijn onafscheidelijk, maar waarop moeten wij in onze keuzes het accent leggen? Daarover zal het gaan aan de hand van de citaten uit dit boek over de zes grote Chinese filosofen, onder wie Confucius, Lao Tze en vooral Mencius. Hun wijsheid biedt een geheel nieuwe kijk op ons dagelijks leven en laat zien hoe de kleinste veranderingen op de weg het grootst mogelijke effect kunnen hebben op de richting die we gaan. Onze bewuste en onbewuste rituelen zijn daarin sturend.

Zenvolle rituelen
De zentraditie is in hoge mate beïnvloed door Taoisme en Confucionisme. Door het bestuderen van deze inspiratiebronnen van onze zenbeoefening leren we de waarde ervan beter doorzien en effectiever gebruiken. Een citaat uit De Weg:

‘Er bestaat geen waar zelf dat we – bij onszelf of bij anderen – aan het licht kunnen brengen. De psycholoog en filosoof William James (1842-1910) schreef ooit: “Eén mens heeft zoveel maatschappelijke zelven als er mensen zijn die hem herkennen”, een verrassend confucianistisch standpunt. Elk van ons speelt talloze, vaak tegenstrijdige rollen, en er bestaat geen enkele regel die ons kan vertellen hoe we daarmee moeten omgaan. Alleen het gebruik van rituelen kon ons dat leren. (….) Dat is waar het om gaat. Dat is zen, of medemenselijkheid.’


Klik hier voor een video-impressie van de afgelopen herfstsesshin.

herfstsesshin foto