sesshin foto

Thema wintersesshin
Keuzes makenDit is de groepsfoto van de afgelopen sesshin die Daido leidde. In januari zal Rients weer de inleidingen tijdens de sesshin voor zijn rekening nemen. Het thema is dan ‘Spontaniteit in keuzeprocessen’. Een aantal citaten zal komen uit het boek De Weg van Michael Puett en Christine Gross-Low. Rients schreef zelf eerder het boek Zen en keuzes maken en is onder de indruk van de nieuwe inzichten die hij opdeed uit het gemakkelijk leesbare boek De Weg en zal deze met ons delen in de komende wintersesshin van 21 t/m 27 januari 2018. Zen en keuzes maken gaat dieper in op de invloed die symbolen hebben op de keuzes die we maken; in de sesshin zal het meer gaan over het ontwikkelen van goede rituelen om tot de juiste keuzes te komen.
         Van de vijf grote Chinese filosofen die worden behandeld in De Weg zal ingezoomd worden op de praktische aanbevelingen van met name Mencius. Deze filosoof wordt sinds de twaalfde eeuw beschouwd als de belangrijkste confucianistische denker na Confucius zelf. Hij benadrukte de oorspronkelijke goedheid van de menselijke natuur en de invloed die uitwendige factoren kunnen hebben op onze keuzes en ontwikkeling. Voor aanmelding en meer informatie over de komende wintersesshin en andere sesshins in 2018, klik hier: Sesshin 2018..