Etty Hillesum

Studieklas Etty Hillesum, een spirituele zoektochtHet verstoorde Leven, Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943

Etty Hillesum, een 27-jarige joodse vrouw, houdt op haar kamertje in Amsterdam in het begin van de Tweede Wereldoorlog een dagboek bij. De openhartige boodschap die in deze schriftjes doorklinkt, verscheen na een halve eeuw stilte in 1981 als boek. Onlangs verscheen een goedkope herdruk.

Ik sla een pagina op en begin te lezen.

‘….men….. moet altijd een grote stilte met zich meedragen, waarin men zich steeds terugtrekken kan, ook te midden van het grootste gewoel en midden in het intensiefste gesprek.’ (29 maart 1942)’Het duurt nooit lang of mijn oog valt op een zin die mij raakt en inspireert.

Zen.nl in Den Bosch hield een studieklas over Etty Hillesum en bij de vestigingen in Apeldoorn en Breda werden inleidingen over haar en haar dagboek gehouden. Wat opviel en ontroerde tijdens deze inspirerende bijeenkomsten was dat mensen zich snel herkenden; ze konden meevoelen met Etty’s innerlijke zoektocht en voelden zich verbonden met en door haar woorden.
         Etty Hillesum schrijft in haar dagboeken met een openheid die verbaast en ontroert. We krijgen toegang tot haar innerlijke wereld. Door ons deelgenoot te maken van wat zich daar afspeelt, biedt ze ook zicht op het eigen innerlijk. De ontroerende zoektocht die Etty is gegaan, biedt troost en hoop.
         Het dagboek voert ons langs een spirituele en meditatieve zoektocht van een jonge vrouw die daar zo mooi en treffend over heeft geschreven, dat het persoonlijke universeel is geworden. Niet voor niets inspireren haar woorden al heel lang heel veel mensen.

‘Leren aanvaarden en erkennen dat men op een gegeven ogenblik niets meer kan doen, alleen nog maar zijn en aanvaarden.’ ( 10 juli 1943)


De bijeenkomsten geven aan de gewone wekelijkse zenlessen een prachtige verdieping. De studieklas in Breda bestaat uit vier bijeenkomsten op woensdagavond: 25 oktober, 8 november, 22 november en 6 december.

Je kunt je opgeven voor de cursus in Breda op de site van Zen.nl Breda .