Foute Feedback en rituelen

Foute Feedback en rituelenRients, Zen.nl

We weten allemaal hoe zelfs goed bedoelde feedback totaal fout kan uitpakken. Per e-mail goede kritiek geven lijkt zelfs onmogelijk, en toch doen we maar al te graag een poging, terwijl het resultaat bij voorbaat al bijna vaststaat. Ook in persoonlijk contact is het geven van opbouwend bedoelde suggesties zelden echt gemakkelijk. Vorige week vroeg ik per e-mail een deskundige haar mening over een van mijn gedichten. Ze mailde me beleefd terug, met de vraag of ik dat wel echt wilde, omdat commentaar op dat soort zielenroerselen vaak nogal gevoelig ligt. Ik mailde terug dat ik haar feedback echt wilde en kreeg per omgaande veel nuttige verbetersuggesties. Toen ik die las, realiseerde ik me dat haar waarschuwende vraag vooraf heel slim was geweest. Daardoor vielen de suggesties in goede aarde; zonder haar waarschuwing was dat maar de vraag geweest. Omdat degene die ik vroeg een professional is, zou het mij niet verbazen dat ze deze procedure vaker hanteert om zo problemen en frustratie achteraf te voorkomen.

Rituelen
De feedback per mail vond plaats in de week voor de nu lopende sesshin, waarin we tijdens de inleidingen spreken over voor ons bruikbare elementen uit de oude Chinese zencultuur. Een belangrijk voorbeeld daarvan is het gebruik van rituelen. Ik realiseerde me dat de vraag of ik wel echt feedback wilde, eigenlijk ook een soort ritueel van de deskundige zou kunnen zijn. Een ritueel hebben we tijdens de sesshin gedefinieerd als ‘een niet noodzakelijke handeling die bedoeld is om iets wat daarop volgt beter te doen slagen’. Haar mailtje was niet per se noodzakelijk, maar verhoogde wel de kans slagen.
         Door dit voorval ontstond het idee om tijdens de sesshin, naast veel te mediteren en te praten over rituelen, ook een oefening te doen met feedback geven. De oefening bestond eruit dat mensen in groepjes van vijf om beurten een kort gedicht naar eigen keuze of van eigen hand voorlazen en de anderen daarop een korte TOP en een TIP gaven. Na het voorlezen nam iedereen even de tijd om de TIP en TOP zorgvuldig te formuleren en schreef degene die iets voorlas op welke TIPs en TOPs hij of zij verwachtte. Het werd een bijna ontroerend feedbackfeest! Je zou wensen dat feedback altijd zo’n feest zou zijn, maar dat is natuurlijk een utopische wens. Wel gaf bijna iedereen aan veel geleerd te hebben van de uitbereide informatie over de functie van rituelen en dat deze oefening hen geïnspireerd had om het geleerde te gaan toepassen.

Tot slot een van de vele gedichten die in de pauzes gemaakt zijn door de deelnemers.

Ongeschreven
Tussen de regels door
schrijf ik de mooiste zinnen
van een ongekende waarheid
waar je mij, gelukkig
nooit op vast kunt pinnen.

Arjan


De komende sesshin van zondag 27 mei t/m zaterdag 2 juni 2018 die Floor Rikken zal leiden, heeft als thema: Elkaar verstaan.

Foute Feedback en rituelen