Fouten in Non-dualiteit in de praktijk


Fouten in Non-dualiteit in de praktijkInmiddels zijn de voorbereidingen gaande voor de tweede druk van Rients Ritskes en Arthur van Nieuwendijks boek Non-dualiteit in de praktijk. Er komt een ‘ten geleide bij de tweede druk’ in het boek, en deze nieuwe druk geeft ook de kans om de paar fouten die er in de eerste druk zaten te corrigeren. De auteurs verzoeken de lezers de druk- of taalfouten die ze hebben ontdekt door te geven. Mail je verbetersuggesties naar rients@zen.nl; ze zullen er dankbaar gebruik van maken om in de tweede druk de nodige puntjes op de i's te zetten.

Klik hier voor een van de laatste exemplaren van de eerste druk.


Averechts effect door bubbels