Geweld, bubbels en projectie

Column


Geweld, bubbels en projectieEen bubbel is een onverwerkte ervaring die onze waarneming kan vertekenen. Soms reageren we buitensporig op een relatief onschuldige gebeurtenis. We ervaren hevige emoties als iemand kritiek uit en raken verstrikt in een woordenstrijd omdat we ons aangevallen voelen. Onze reactie wordt in grote mate beïnvloed door onze bubbels.

Hoewel we soms best aanvoelen dat onze reactie buitensporig is, kunnen we vaak niet onze vinger op de zere plek leggen. Door regelmatig te mediteren krijgen mensen steeds meer zicht op onbewuste processen. Bubbels komen langzaam aan de oppervlakte en dit biedt de gelegenheid om onverwerkte ervaringen opnieuw te bekijken en te verwerken. Zo heb ik ontdekt dat mijn bubbel zich doet voelen, zodra ik te maken krijg met een dominante vrouw. Mijn zelfvertrouwen maakt dan vrijwel direct plaats voor behoedzaamheid en onzekerheid. Het dagelijkse leven biedt gelukkig voldoende oefenmateriaal om met de bubbels in ons brein te leren omgaan.

Zo heeft mijn dochter op school een keer onenigheid gehad met een klasgenootje. Dit incident zorgde ervoor dat ik op het schoolplein werd aangesproken door een moeder die mijn dochter beschuldigde van agressief gedrag. Ze was ervan overtuigd dat er in ons gezin sprake was van mishandeling en ze maakte zich zorgen om mijn welbevinden. Toevallig wist ik dat deze moeder zelf getraumatiseerd was door een gewelddadig verleden. Haar onverwerkte ervaringen werden die dag op mij en mijn dochter geprojecteerd. Ik snapte dat haar keuze om mij op een dergelijke manier te benaderen voortkwam uit onverwerkte ervaringen, uit bubbels. Dit inzicht zorgde ervoor dat ik rustig kon blijven. Ik bedankte haar voor haar bezorgdheid en ik stelde haar gerust.

Door me bewust te worden van mijn eigen bubbels ben ik me die van mijn medemensen ook meer bewust. Dit maakt dat ik steviger in mijn schoenen sta. Ik reageer minder defensief als iemand een kritische opmerking maakt en ik vat emotionele uitbarstingen minder persoonlijk op. De bubbel die mij eerst in zijn greep hield verdwijnt langzaam uit zicht.

Marleen Noordergraaf