Meer zen, minder bubbels (1)


Meer zen, minder bubbels (1)Op 17 november verschijnt Rients nieuwe boek Meer zen, minder bubbels. De komende weken plaatsen we in ZenActueel enkele voorpublicaties hieruit. Vandaag de eerste met een deel uit de inleiding.

Een trauma heeft soms maar één zin nodig. Zo vertelde schrijver, dichter en cabaretier Bart Chabot in het programma Villa Felderhof hoe een leraar hem een trauma bezorgde met slechts tien woorden. Nu, vijftig jaar later, kan deze gevierde kunstenaar zijn tranen maar nauwelijks verbergen als gastheer Rik Felderhof hem vraagt welke woorden dat waren. Chabot vertelt dat de leraar hem vroeg iets op het bord te schrijven, wat hij deed. Vervolgens zei de leraar tegen de leerlingen in de klas: ‘Kijk, zo ziet het handschrift van een psychopaat er uit.’ Chabot vertelde dat hij kort daarna psychisch instortte; een jaar lang heeft hij het huis niet durven verlaten. Het is goed gekomen met Bart Chabot, maar de ervaring lijkt nog steeds niet helemaal verwerkt te zijn.

Positieve bubbel
De meeste mensen lopen rond met onverwerkte ervaringen; bubbels noem ik die in dit boek. Chabot vertelde over een negatieve bubbel, en daarover gaat het vooral in dit boek. Toch zijn er ook voorbeelden van positieve bubbels waar mensen nooit overheen lijken te kunnen komen. Een vrouw met veel talenten bleek maar niet in staat iets van haar professionele leven te maken. Tijdens de coachgesprekken die ik met haar voerde, kwamen we erachter dat dit onvermogen waarschijnlijk voortkwam uit een positieve recensie in de krant. Op de middelbare school deed ze mee aan een toneelvoorstelling en met haar optreden haalde ze de voorpagina van de lokale krant. Compleet met een close-up foto van haar in haar glansrol, kopte de krant ‘Groot talent ontdekt’. Een paar jaar later werd ze na een auditie afgewezen voor de toneelschool, met als argument te weinig talent. Eigenlijk was ze sinds haar succesvolle optreden op de middelbare school de draad in haar leven kwijt. Ze was ongevoelig voor positieve en negatieve feedback. Noch het ene, noch het andere geloofde ze langer. Ze twijfelde in die mate aan alle feedback die ze kreeg, dat een professionele carrière er tot dan toe niet meer in had gezeten. Bij al haar keuzes leek de onderliggende drijfveer: bewijzen dat ze een groot talent was. De geschiedenis herhaalde zich voor haar keer op keer, en de conclusie was steeds weer te weinig talent. Niet omdat ze te weinig talent had, maar omdat ze niet in staat was haar jeugdervaring te verwerken.

Bron
Traumatische ervaringen kunnen ons maken en breken. Denk maar aan sommige schrijvers, voor wie deze bubbels een onuitputtelijke bron van inspiratie blijken te zijn. De al genoemde Bart Chabot, maar ook Jan Siebelink en Griet Op de Beeck zijn daarvan sprekende voorbeelden. Voor anderen blijven de trauma’s een levenslange frustratie. Wie wordt door het trauma een beroemdheid en wie voelt zich daardoor veroordeeld tot levenslang? Beroemd worden zij die er op de ene of andere wijze in slagen dergelijke ervaringen te verwerken of op zijn minst een plek te geven in hun leven. Voor de een helpen gesprekken met vrienden, familie of therapeuten hierbij, voor de ander is schrijven een adequate methode om tot verwerking te komen.
         Voor mij hielp het mediteren. Het dramatische ziekbed en overlijden van mijn broertje van 9 toen ik 11 was, vormde mijn grote trauma. Ik werd chronisch ziek en steeds onzekerder en ging op zoek naar iets wat me kon helpen. Zonder voorkennis en zonder het besef wat mij dwars zat, begon ik met mediteren. Gewoon om wat rustiger te worden. Al heel snel bleek het te werken. Dagelijks tweemaal twintig minuten mediteren bracht me de rust en concentratie, zodat ik mijn examens weer kon halen en voor de middelbare school slaagde. De toegenomen rust en focus smaakten naar meer, en daarom deed ik mee aan een intensieve zen-retraite. Een week lang veel mediteren. Het was een zware week, maar na afloop voelde ik me enorm opgelucht en vol aandacht en energie. Die ervaring heeft me niet meer losgelaten en vormt tot op de dag van vandaag de inspiratie om deze techniek van bubbelverwerking met zo veel mogelijk mensen te delen. Vandaar dit boek, Meer zen, minder bubbels.

Meer zen, minder bubbels
Verschijningsdatum: 17 november 2018
1e druk 9789056703752
€ 9,95, paperback, 96 pagina’s, met illustraties