whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven

ZenActueel-essay prijs voor Evert Jan Kema


ZenActueel-essay prijs voor
Evert Jan Kemade redactie van ZenActueel

Evert Jan Kema uit Amersfoort ontving tijdens de opleidingsdag voor zenleraren (en andere belangstellenden) een prijs in de vorm van een geldbedrag voor zijn ZenActueel-essay Mijn wedergeboorte. Op de redactieleden maakte dit stuk grote indruk. Evert Jan beschrijft hoe hij na een herseninfarct zichzelf in een iets andere versie als het ware weer (her)vindt. Het is een helder geschreven essay waarin hij op overtuigende wijze zijn herstelproces beschrijft en de inzichten die hem dat bracht. In dat proces heeft hij zich mede laten inspireren door een Ted-talk die Jill Bolte Taylor hield naar aanleiding van haar boek Onverwacht inzicht. Lees wat hij daarover schijft:

“Een mooi citaat van Einstein dat Jill Bolte Taylor in haar boek aanhaalt beschrijft haar herstelproces en daar putte ook ik kracht uit: ‘Ik moet bereid zijn om op te geven wat ik ben om te worden wat ik zal zijn.’ Met andere woorden: als je wilt veranderen, moet je oude ideeën over jezelf kunnen loslaten. Dit was een lastig proces, omdat na verloop van tijd ook de dagelijkse zorgen weer terugkwamen. Ik had het vaststaande idee om weer naar mijn oude functioneren terug te keren. Op een aantal punten is dat niet mogelijk. Dit idee moet ik loslaten om te kunnen veranderen en te worden wat ik zal zijn. Vaak is dat moeilijk, maar meestal ook hoopgevend. Ik word mijn eigen versie 2.0 en die laat meer van zichzelf zien, zoals nu, in het schrijven over en delen van mijn verhaal met de lezer. Mijn 2.0 is een gevoeliger versie die zich kwetsbaar durft op te stellen.”

Blij verrast nam Evert Jan de prijs in ontvangst. Het volgend wilde hij toen nog kwijt:

“Allereerst dank ik de redactie voor deze prijs.Dit artikel was er niet gekomen zonder de aanhoudende stimulans en het blijvende vertrouwen van Rients in mij. Rients ik ben je daar heel dankbaar voor. De uitdagingen in het herstel liggen in het omgaan met gevoelens van schaamte, omdat zo'n infarct het gevoel geeft in mijn aard veranderd te zijn. Het lukt me nu beter een andere balans te vinden tussen mijn gevoel en mijn ratio waar ik vroeger veel op vertrouwde. Het schrijven van dit artikel heeft me geholpen de schaamte te overwinnen en me bewust te worden van die andere balans tussen het gevoel en de ratio. Door dit ook nu weer hier te delen merk ik dat die gevoelens weer meer transparant worden en mezelf bevrijden.“

Begin 2020 reiken we opnieuw een prijs uit voor het beste ZenActueel-essay van 2019. De auteur ontvangt dan 250 euro. Mocht de jury beslissen dat twee essays de beste zijn dan ontvangen beide auteurs elk een bedrag van 125 euro. We hopen dat je je sowieso voelt uitgenodigd tot het schrijven van een stuk! Dit kan gaan over een ervaring tijdens de cursus, sesshin, meditatie, het alledaags leven, of een beschouwing zijn over een zen-concept, of een bespreking zijn van bijvoorbeeld boek, film, kunstexpositie/werk.