whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, koan, Rients Ritskes, burgemeester Bruls, Zen en onzin van het leven, filosofie, psychologie, Bol.com, zenleraar, crisis, verwarring, verwondering, leed, geluk, zenmeester, intellect, geconditioneerd denken, ademhaling, paradox, Non-dualiteit in de praktijk, Leer denken wat je wilt denken, Leer voelen wat je wilt voelen, inspiratie, frustratie, de poortloze poort
© Zen.nl


Bruls begint te lezen in
Zen en onzin van het levenZen.nl Nederland

Gisteren kreeg Burgemeester Bruls het officiële eerste exemplaar van Zen en onzin van het leven uit handen van de auteur. In een uitgebreid gesprek tussen de twee heren toonde de Nijmeegse burgervader zich oprecht geinteresseerd in zen, meditatie en het fenomeen koan. Op bol.com verscheen ook reeds een eerste recensie. Daar is te lezen:

Ritskes heeft een prachtig boek geschreven dat een ware uitnodiging is om veel te leren rond de belangrijke levensvragen die verwerkt zijn in koans, de zen-cryptogrammen. Door Ritskes' persoonlijke verhalen en inzichten is een heel toegankelijk boek ontstaan dat een fenomenale brug slaat tussen Oost en West, tussen filosofie en psychologie. Een heldere brug van de zenfilosofie naar de alledaagse praktijk. Een boek dat laat zien hoe je wijzer wordt door te leven met een vraag in plaats van een antwoord. Veel van de eerder gepubliceerde inzichten van de schrijver komen in dit boek bij elkaar. Het boek is voor iedereen die op zoek is naar zelfinzicht en wijsheid een bijzondere verrijking en nodigt uit om langzaam te worden gelezen. Tijdens het lezen ervoer ik zo nu en dan dat de tijd stil stond. Er gebeurde iets dat verder reikt dan de ratio. Een echte aanrader.

Oproep: Zodra je het boek gelezen hebt, schrijf ook een recensie op bol.com!

Voor degene die Zen en onzin van het leven nog niet hebben, hierbij ter verdere informatie het voorwoord uit het boek, geschreven door Peter van Beukelen, zenleraar, opleider en voorzitter van de examencommissie van Zen.nl en emeritus hoogleraar onderwijskunde diergeneeskunde.

Voorwoord
De crisis waarin we leven veroorzaakt verwarring en verwondering. De hele wereld bevindt zich in een situatie die zich niet eerder heeft voorgedaan. Het leven in deze tijd is niet altijd gemakkelijk en er is veel leed te verwerken. Tegelijk zijn er veel voorbeelden van creativiteit, mensen die andere wegen durven inslaan, ineens anders durven denken. We komen los uit veel vaste patronen. Het tijdstip van verschijnen van Zen en onzin van het leven lijkt dan ook bijzonder goed gekozen, ook al is het waarschijnlijk vooral ‘toeval’. Een tijd van verwarring en verwondering. Twee begrippen die heel goed bij een zenvol leven passen. Als we bereid zijn ons te laten verwarren, verrassen en verwonderen, staan we open voor leren, groei en geluk.

Zen en onzin van het leven gaat over koans, de raadselachtige, spirituele vragen waarmee de zenmeesters hun leerlingen ‘aan het werk’ zetten. Op een koan is moeilijk of geen rationeel antwoord te vinden. Zoeken met ons verstand, ons intellect, onze logica helpt nauwelijks. Het werken met de koan heeft de bedoeling om ons los te trekken uit dit geconditioneerde denken en intuïtief nieuwe wegen in te laten slaan, om zo onze blik te verruimen. Zen beoefenen gaat over anders durven te kijken, vaste patronen los te kunnen en durven laten. Door ons door middel van meditatie te oefenen in aandacht voor wat zich nu aan ons voordoet. Oefenen los te komen uit onze vaste denkbeelden, ideeën, meningen over de wereld, de ander en onszelf. Ons iedere keer weer te laten verrassen, te laten verwarren en te laten verwonderen door de werkelijkheid van ieder moment.

Zen beoefenen is niet eenvoudig, ook al lijkt dat soms zo: rustig op een kussen onze aandacht richten op de ademhaling of op die specifieke vraag, de koan. Schijn bedriegt. De zenbeoefening zit vol paradoxen en dit is er een van. Zenbeoefening is eenvoudig en moeilijk tegelijkertijd en zo is het ook met koanstudie. Als we ons daarmee bezig gaan houden lijkt het een onmogelijke opgave en raken we regelmatig gefrustreerd van deze bijzonder onlogische opdracht. Totdat opeens blijkt dat de werkelijkheid zich aan ons openbaart in de vorm van een verrassend eenvoudig antwoord. In zijn vorige boek Non-dualiteit in de praktijk; gesprekken op de grens van het denken kondigde Rients zijn koanboek al aan. Hij schrijft er over het democratiseren van zen en het koansysteem om dit uit de Japanse ivoren toren te halen en terug te brengen naar het gewone leven. Met dit heldere boek is daarin een mooie stap gezet. Nadat Rients met zijn boeken Leer denken wat je wilt denken en Leer voelen wat je wilt voelen ons een vorm van zenbeoefening heeft geopenbaard die gaat over het hier en nu in onze westerse samenleving, inspireert dit boek ons tot de beoefening van koanstudie, op een wijze die het mysterie zowel in stand houdt als ontrafelt.

In Zen en onzin van het leven brengt de auteur de vaak bizarre verhalen van de oude zenmeesters terug tot de levensvragen van deze tijd. Juist door de irrationele vragen en de daaraan gekoppelde verhalen kunnen we op het spoor komen van meer inzicht in en antwoorden op de belangrijkste vragen in ons eigen bestaan.

In mijn eigen 25 jaar ervaringen met koanstudie kwam ik alle stadia tegen die mediteren met zo’n absurde, irrationele vraag met zich brengt. Veel frustratie, dan weer inspiratie en soms zelfs euforie, als ik weer eens dacht: dit is het goede antwoord; en dan weer opnieuw frustratie en verder zoeken en dwalen. In de loop van de tijd ontwikkelde zich langzaam de ervaring dat deze zoektocht, het steeds weer nieuwe antwoorden laten komen, de blik op de wereld en de werkelijkheid verruimt. Niet tevreden zijn met ‘een antwoord’ en leren leven met een vraag, maakt het leven rijker en gelukkiger. In het verlengde daarvan ontwikkelde zich een geestverruimende openheid voor de antwoorden, opinies en meningen van anderen en die openheid verrijkte mij met een nog intensere verbondenheid met mijn omgeving. Oefenen met koans helpt om veel meer antwoorden te leren zien dan we in eerste instantie voor mogelijk houden. De veertien door Rients zelf in de afgelopen decennia ontwikkelde, nieuwe koans in deel 2 van dit boek vormen een mooie overgang naar zijn commentaar op de beroemde collectie eeuwenoude koans uit De poortloze poort. Door het heldere, eigentijdse commentaar op deze eeuwenoude koans komen ook deze voor de lezer tot leven. Dit boek is voor iedere geïnteresseerde een aanrader als kennismaking met het fenomeen koan en biedt iedere serieuze zen- en koanstudent een bron van verbreding en verdieping.