whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Rients Ritskes, ayahuasca, filosofie, psychedelische ervaringen, consumptie, betere, veiligere, betrouwbare, wetenschappelijke, probleemoplossing, besluitvorming, middelen, bewustzijnsremmingen, waarnemen, depressie, verslavend, bijwerkingen, risico, lachgasZen beter dan ayahuasca?Rients Ritskes, Zen.nl Nederland

Psychedelic Experience is het nieuwste boek van Aidan Lyon. Aidan is CEO en mede oprichter van DelphiCloud and Research Associate in the Institute for Logic, Language and Computation aan de Universiteit van Amsterdam.

Vooraankondiging
In dit komende boek geeft Aidan Lyon een filosofische analyse van psychedelische ervaringen. Een centrale stelling van het boek is dat een psychedelische ervaring niets anders is dan een geest-onthullende ervaring, die kan plaatsvinden zonder de consumptie van enige middelen. Er wordt beargumenteerd dat de beoefening van meditatie een betere, veiligere en betrouwbaardere manier kan zijn om dergelijke ervaringen op te wekken. Op basis van wetenschappelijk bewijs en filosofische analyse wordt ook getoond hoe psychedelische ervaringen kunnen worden gebruikt om creatieve probleemoplossing en besluitvorming te verbeteren. Aldus de vooraankondiging van zijn boek. Helaas moeten we nog een jaar wachten op Aidan’s boek.

Effect gebruik middelen
Onder invloed van psychedelica vallen de filters van onze gewoonlijke bewustzijnsremmingen weg en geven de gebruiker een ongekende nieuwe manier van waarnemen, niet gebonden door de wetten van de logica, tijd, ruimte en zwaartekracht. Vliegen en praten met dieren en planten zijn dan normale mogelijkheden en de werkelijkheidsbeleving ervan overtreft dat van de meeste indrukwekkende bewuste belevingen. Klinische ervaringen met psychedelica leren dat deze ervaringen soms effectief kunnen zijn in het bestrijden van depressie. Daarnaast kleven er ook gevaren aan zoals onder invloed van middelen uit het raam springen in de veronderstelling te kunnen vliegen of in een langdurige psychose te geraken. Bovendien lijken deze middelen toch vaak min of meer verslavend te zijn en van de bijwerkingen op de lange termijn verwacht niemand veel goeds.

Vergelijking meditatie
Hoewel meditatie misschien ook niet helemaal zonder risico is, lijkt dat een veiliger weg waarbij de opgedane inzichten de tijd krijgen om in het dagelijks leven geïntegreerd te raken. De kans op verslaving is gering, hooguit wordt het, net als tandpoetsen een gewoonte waar je niet meer vanaf wilt. Op basis van mijn persoonlijke ervaring met meditatie en mijn gesprekken met vrienden die allerlei middelen gebruikten, van lachgas tot ayahuasca, kom ik tot de conclusie waar Aidan ook toe lijkt te komen: meditatie een langzamere, maar ook veiliger en constructievere manier is om tot dezelfde inzichten en ervaringen te komen. Dus wat dat betreft hoeven we niet te wachten op het boek en kunnen we om de effecten met het mediteren wat te intensiveren drie maal per dag 20 minuten gaan mediteren in plaats van de tot nu toe aanbevolen twee maal.