whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, dialoogtraining, online, vergaderingen, effecten, effectieve communicatie, rust, diepgang, aandacht, gevorderdencursus, overtuigingen, nieuwsgierig, inzichten, loslaten, denkpatronen


De 18 dialoogregels werkenDaniëlle Arts-Derks, Zen.nl Nijmegen

Ik veronderstelde dat de online dialoogtraining goed aan zou sluiten op mijn dagelijkse praktijk. Als ambtenaar in het sociaal domein heb ik met veel partijen met uiteenlopende belangen te maken. De urgentie is vaak hoog.

Kennismaken met de dialoog? Doe 12 januari 2022 a.s. mee aan de gratis online kennismakingsworkshop van Dialoogcentrum. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

De effecten van de dialoogtraining, zoals effectiever communiceren en meer rust en diepgang bereiken, zijn echt merkbaar. Ik heb de 18 regels naast mijn bureau gehangen en vlak voor (bijna) ieder overleg lees ik er even doorheen. Gek genoeg geeft dit ritueel al een soort rust, waardoor ik met gerichte aandacht het overleg in ga.

De 18 regels zijn:
1. Bereid een dialoog zo goed mogelijk voor
2. Denk het niet te weten
3. Probeer niet om te winnen
4. Luister naar je hart voor je gaat spreken
5. Gun jezelf en de ander een pauze tussen elke zin
6. Ga goed zitten ten opzichte van je gesprekspartner of gesprekspartners
7. Wees je bewust van je non-verbale communicatie
8. Spreek op de juiste toon
9. Spreek niet te luid of te zacht
10. Ontspan en adem rustig
11. Open je geest en luister aandachtig
12. Formuleer helder
13. Spreek elk woord bewust uit
14. Spreek vanuit je eigen ervaring
15. Laat de ander uitspreken
16. Vraag met een open geest
17. Stel je oordeel uit tot je moet kiezen
18. Leer van elk gezichtspunt dat je verneemt

Of deze effecten enkel toe te schrijven zijn aan de dialoogtraining kan ik niet zeggen. Ik mediteer dagelijks en wekelijks ben ik aanwezig bij de gevorderdencursus bij Zen.nl. Wat dan precies waar zijn effect op heeft, is vrij subjectief. Wel kan ik aangeven dat het een goede aanvulling op elkaar vormt. Zo probeer ik zelf eerst helder te formuleren wat ik wil zeggen, zodat ik dit zo zuiver mogelijk kan overbrengen op de ander. En natuurlijk betrap ik mezelf er nog eens op dat ik zaken anders had aan kunnen pakken. Ik ben mij echter meer bewust over wat en hoe ik communiceer.

‘Leer van elk gezichtspunt dat je verneemt’ is een van de regels die de meeste indruk heeft gemaakt. Hier zie en voel ik speelruimte, waarbij ik plezier opmerk bij afwijkende visies en/of overtuigingen bij mezelf en anderen. Het maakt mij nieuwsgierig naar de ander en het kan leiden tot nieuwe of veranderende inzichten. Het vraagt om loslaten van vaste denkpatronen.

Dagelijks heb ik contact met professionals die jeugdigen en ouders verwijzen naar diverse vormen van jeugdhulp. De plaats waar de druk hoog kan zijn om passende hulp te vinden. Soms merk ik dit op in de oplossingsstrategieën die worden aangedragen, waarin de focus meer ligt op het aanbod dan de hulpvragen. Laatst sprak ik een professional die aangaf twijfels te hebben over de verantwoordelijkheid van een aanbieder. Na doorvragen bleek dat niet helder was wat er was afgesproken in de intake. De plek om verantwoordelijkheden helder te omschrijven! Deze professional had het niet op deze wijze bekeken en kon er verder mee aan de slag.

Het vraagt bepaalde vaardigheden om tijdens het gesprek tot de kern te komen. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan inlevingsvermogen, doorvragen, bewuste woordkeuze en anderen uit laten spreken. Het zijn een aantal vaardigheden die aan bod komen in de dialoogtraining.

In de wekelijkse cursus werd in onze groep een schilderij getoond van Walter Elst (zie foto hieronder). De leraar stelde ons de vraag: “wat zegt het je en wat voel je erbij?” Het schilderij gaf mij een enigszins onbehagelijk gevoel door de donkere kleuren. En de drie tenen knoflook die er lagen, oogden wat mij betreft oud. We zouden in tweetallen uit elkaar gaan om onze bevindingen te bespreken. Toen de medecursist mijn beeld op het schilderij had vernomen, moest hij lachen. Hij zag leven in de drie tenen knoflook ontstaan en kreeg spontaan zin om te gaan koken! Achteraf kan ik er erg om lachen, wat een inspirerende perspectiefwissel!

Kennismaken met de dialoog? Doe 12 januari 2022 a.s. mee aan de gratis online kennismakingsworkshop van Dialoogcentrum. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.


Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, dialoogtraining, online, vergaderingen, effecten, effectieve communicatie, rust, diepgang, aandacht, gevorderdencursus, overtuigingen, nieuwsgierig, inzichten, loslaten, denkpatronen
Schilderij Walter Elst