whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, vreugde, zenmeester, Huang Po, boeddhanatuur, leeg, stil, zuiver, inzaai, eenheid, bewustzijn, kennis, oordelen, tevredenheid, kwaadheid, kalmte, wijsheid, hebzucht, verwarring, loslaten, oefening, zenfilosofieweekend, zelftransformatie


De geheimzinnige vreugde van zenmeester Huang PoArthur Nieuwendijk, Zen.nl Amsterdam

‘Onze oorspronkelijke Boeddhanatuur,’ schrijft de 9e eeuwse Chinese zenmeester Huang Po, ‘is leeg, alomvattend, stil, zuiver; zij is een schitterende en geheimzinnige vreugde - dat is alles.’ Onophoudelijk werkte Huang Po eraan om zijn leerlingen die vreugde te laten ervaren. En met succes. Huang Po is een van de toonaangevende zenmeesters uit de ‘gouden eeuw’ van zen en bovendien de leraar van zenmeester Rinzai, die aan de basis stond van de zentraditie waaruit ook Zen.nl is voortgekomen.

Voor meer info en aanmelding voor het komende zenfilosofieweekend van 22/24 oktober: klik hier

In de klassieke zentekst Eenheid in zijn, wijst Huang Po onophoudelijk naar onze Boeddhanatuur. Hij houdt hij ons voor dat de ervaring van die ‘schitterende en geheimzinnige vreugde’ op elk moment binnen handbereik is, mits we ons bewustzijn op de juiste manier gebruiken: ‘Laat je geest gewoon leeg worden, dan zullen uiterlijke verschijnselen zichzelf ledigen. Sleutel niet langer aan principes, dan zullen gebeurtenissen vanzelf op hun plaats vallen. Gebruik je bewustzijn op de juiste manier.’ De crux zit niet in het hebben van de juiste kennis of het volgen van de goede voorschriften, maar in het onbeperkt ruimte geven aan je bewustzijn. Huang Po verwerpt termen als goed en slecht. Daarnaast is hij zeer kritisch over het rationele denken in het algemeen. ‘Tegenwoordig proberen de mensen zich alleen maar vol te stoppen met kennis en oordelen, ze zijn overal op zoek naar intellectuele vaardigheden (…). Zij zien niet in dat zoveel geleerdheid en oordeelsvorming juist het tegendeel tot gevolg hebben: een opeenstapeling van hinderpalen.’ Verstandelijk denken brengt ons dus nergens, maar wie hieruit meent op te maken dat we dit dan maar beter achter ons kunnen laten, slaat de plank ook mis. Huang Po zegt: ‘Tevredenheid, kalmte en wijsheid bestaan slechts bij de gratie van hebzucht, kwaadheid en verwarring. Hoe zou er verlichting kunnen zijn zonder illusie? Daarom zei Bodhidharma: “De Boeddha verkondigde alle dharma’s teneinde elk spoortje van verstandelijk denken te elimineren. Als ik me volledig zou onthouden van verstandelijk denken, wat is dan nog het nut van alle dharma’s?”’

Op virtuoze wijze zet Huang Po je voortdurend op het verkeerde been en daagt hij je uit om, al is het maar heel even, precies hier en nu te voelen hoe het is om geen houvast te hebben en juist daardoor je bewustzijn, je geest, in volle omvang te ervaren. Huang Po schrijft: ‘Al dat vasthouden aan een idee dat dingen zouden bestaan is het zinloze tot waarheid verheffen. Hoe kunnen zulke ideeën nou werkelijkheidswaarde hebben? Juist hun denkbeeldige aard houdt de Geest voor jou verborgen. Kon je je maar losmaken van elke idee van normaal en Verlicht, dan zou je ontdekken dat er geen andere Boeddha is dan de Boeddha in je eigen geest.’

Huang Po’s tekst Eenheid in zijn is een inspirerende en tijdloze oefening in loslaten. De tekst gaat nergens anders over dan over de lezer, over hoe ik begrijp wat ik lees en daardoor over hoe ik mezelf begrijp en over hoe ik de wereld en mijn plek daarin zie. Dat houvast, kan ik dat loslaten? Durf ik dat? Huang Po onderscheidt drie vormen van loslaten: ‘De eerste is als een vlammende fakkel die je voor je houdt, zodat het onmogelijk is om de weg kwijt te raken; de tweede is als een vlammende fakkel die je naast je houdt, zodat het soms licht en soms donker is; de derde is als een vlammende fakkel die je achter je houdt, zodat je de valkuilen voor je niet kunt zien.’ De fakkel die Huang Po ons in handen wil geven is vanzelfsprekend de eerste. Door de tekst heen reikt hij ons die aan. In het komende zenfilosofieweekend nemen we die fakkel aan. We oefenen ons in meditatief lezen en verkennen hoe het is om actief, betrokken en invoelend te lezen. We lezen een tekst die effectief kan bijdragen aan ons inzicht en zenoefening.

In de mooie natuur van Lunteren gaan we een weekend lezen, filosoferen en mediteren over Eenheid in zijn. Deze tekst is een parel uit de rijke klassieke Chinese zenliteratuur, geschreven in de 9e eeuw door zenmeester Huang Po. In de zentraditie spelen teksten een belangrijke rol. Niet om kennis op te doen, maar als effectief middel tot zelftransformatie en dat is ook het doel van dit weekend. Dat vraagt een specifieke manier van lezen en een bewustzijn van je eigen manier van lezen. In dit weekend oefenen we ons in meditatief lezen en verkennen we hoe het actief, betrokken en invoelend lezen van een tekst effectief kan bijdragen aan ons inzicht en zenoefening. We werken met de Nederlandse vertaling van Ad van Dun en de te gebruiken delen worden je enkele dagen van te voren toegemaild.

Begeleiding
Het zenfilosofieweekend wordt begeleid door Arthur Nieuwendijk (1964) die filosofie, sanskrit en logica studeerde in Amsterdam en in 1997 promoveerde op de vraag naar de geldigheid van logische principes. Door de praktische beoefening van zen heeft hij geleerd hoe je de kennis en ervaringen die je in je leven opdoet kunt omzetten in een doorleefd, persoonlijk inzicht. 26 september jl. is hij benoemd tot zenmeester.

Het programma
Het programma in de natuur nabij Lunteren begint vrijdag 22 oktober om 16.00 uur en eindigt zondag 24 oktober om 14.00 uur. Deelname kost inclusief koffie/thee/maaltijden en overnachtingen, eenpersoons kamer (met douche en toilet) € 325,- en € 355,- voor zakelijke facturering.

Voor meer info en aanmelding klik hier