whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Rients Ritskes, Yvonne Visser, gezondheid, opvoeding, levenservaring, wantrouwen, bewustwording, zelfvertrouwen, opleidingsdag


Wie of wat vertrouwen en waarom?Redactie Zen.nl, Zen.nl Nederland

Zondag a.s. gaat de Zen.nl opleidingsdag over vertrouwen. Zie het programma voor deze dag onder aan deze pagina. Wantrouwen lijkt al tenminste tien jaar een hot issue te zijn wanneer je onderstaande twee citaten uit Filosofie Magazine van juni 2010 (!) leest. Je zou denken dat dit artikel hooguit een maand geleden geschreven is. Een recenter citaat uit Trouw bevestigt het persoonlijk belang van het thema, door in te gaan op de relatie tussen gezondheid en vertrouwen. Zondag zal het hierover gaan en ook over de invloed van onze opvoeding en levenservaring op ons zelfvertrouwen/vertrouwen aan de ene kant en bewustwording, zen en meditatie aan de andere kant.

Niemand te vertrouwen
“Van de politiek deugt niets, wetenschappelijke claims over klimaatopwarming geloven we niet meer, bankiers strijken alleen maar bonussen op – we leven in een low trust-samenleving. Terwijl vertrouwen nu juist ‘het smeermiddel is van een soepel functionerende samenleving’. Hoe herwinnen we het vertrouwen?

Ook de wetenschap is het slachtoffer van het om zich heen grijpende wantrouwen. Wetenschappelijke claims over klimaatopwarming treden we met ongeloof tegemoet. Burgers zagen het nut van vaccinaties niet in en trokken de motieven van overheid, wetenschap en farmaceutische industrie in twijfel. Massapsycholoog Jaap van Ginneken begrijpt dit: ‘Wij hebben te weinig inzicht in hoe de vaccinatiebeslissing tot stand is gekomen en dat gebrek aan transparantie maakt wantrouwig.’ Maar de GGD bestrijdt dit: de procedure was glashelder en werd genomen door een afgewogen samengestelde commissie. Wantrouwen vind je niet alleen bij burgers, maar ook bij beleidsmakers. Veel professionals in de publieke sector voelen zich slachtoffer van ‘geïnstitutionaliseerd wantrouwen’; daarmee doelen ze op de overmatig gedetailleerde wijze waarop zij verantwoording moeten afleggen over hun werk.”

Vertrouwen en gezondheid
“Hierover zegt psychoanalyticus Paul Verhaeghe (1955) hoogleraar in Gent in een interview in Trouw van 31 januari jl.: “Wie zich voortdurend wantrouwend opstelt, verkeert voortdurend in een onveilige, stressvolle situatie. De impact van chronische stress op onze gezondheid, zowel lichamelijk als mentaal, is goed bekend. Een basishouding van wantrouwen draagt zeker bij aan het ontstaan van ziekte of psychische stoornissen, niet voor niets zie je bij veel psychische stoornissen wantrouwen als symptoom. Iemand die vol vertrouwen is, zal veel betere sociale verhoudingen ontwikkelen en laat dat nu net bijdragen aan psychisch welzijn.”


Programma zondag 7 maart
10.00 uuronline ontvangst
10.15 uurinleiding door Yvonne Visser over:
Opvoeding, hechting en vertrouwen
11.15 uurkoffie
11.30 uurdialoog n.a.v. de inleiding door Yvonne Visser
12.30 uurpauze
13.30 uurinleiding door Rients Ritskes over:
Zen, vertrouwen krijgen, ontwikkelen, hebben en geven
14.30 uurtheepauze
14.45 uurdialoog n.a.v. de inleiding door Rients Ritskes
15.45 uurleerpunten inventarisatie
16.00 uureinde programma

Yvonne Visser is fulltime zenleraar en zencoach opleider bij Zen.nl en was daarvoor bijna 25 jaar werkzaam als psychiater.

Rients Ritskes is oprichter en zenmeester van Zen.nl Nederland en auteur van vele boeken over de praktijk en filosofie van zen.

Voor belangstellenden zijn er nog enkele online plaatsen beschikbaar. Deelname € 85,- en voor (oud) cursisten € 55,- Aanmelden: Klik hier