whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, zinvol, leven, leeftijd, boek, eindelijk volwassen, Frits de Lange, gelukkig, oud worden, ouderen, verval, verlies, winst, wijzer, afkeer, begeerte, leren


Zen-vol leven op elke leeftijdPeter van Beukelen Zen.nl Utrecht / Pia Velema Zen.nl Haarlem

In de voorbereiding van de komende online cursus over Zen-vol leven op elke leeftijd hebben we een paar boeken gelezen die ons bijzonder geïnspireerd hebben. Een van de boeken waarover we enthousiast zijn is Eindelijk volwassen; de Wijsheid van de Tweede Levenshelft, van Frits de Lange. Het boek verscheen eerder dit jaar.

In dit boek onderzoekt de auteur de mogelijkheden om gelukkig oud te worden en te zijn. De titel suggereert dat het een boek alleen voor ouderen is, maar in werkelijkheid weet niemand wanneer onze ‘tweede levenshelft’ is aangebroken. Het is dan eigenlijk ook een boek voor alle leeftijden.

De eerste zin van de inleiding is meteen pakkend: ‘Iedereen wil graag oud worden, maar niemand wil het zijn’. In de Inleiding schetst hij twee gangbare scenario’s over hoe we tegen het ouder worden aankijken: we kunnen kiezen tussen het ideaal van de leeftijdloze oudere en het scenario van de ouderdom als verval. Het eerste model, de leeftijdsloze oudere, gaat in feite om ‘jong blijven’, ‘eeuwig jong blijven’. In de gerontologie is dit het model van ‘successful aging’. Het tweede scenario is eigenlijk de tegenhanger: oud worden is verval en verlies, en dit wordt het ‘deficit-model’ genoemd.

Frits de Lange schetst in zijn boek een middenweg tussen deze beide scenario’s. Hij breekt een lans voor het scenario van een tweede levenshelft waarin groei en ontwikkeling het uitgangspunt zijn. Hij schrijft: ‘zonder te ontkennen dat er sprake is van verlies, is er ook winst te behalen: je kunt wijzer worden en daar word je meer mens van’. Anderen profiteren daar mogelijk ook van. Deze middenweg sluit naadloos aan bij wat we met onze zenbeoefening beogen: een leven lang blijven leren en geleidelijk aan wijzer worden. Dit midden is te vergelijken met de kunst van het ‘goed voelen’ als alternatief voor het meer gangbare ‘afkeer of begeerte’ voelen. Wijsheid is overigens niet voorbehouden aan ouderdom. Lang niet alle oude mensen zijn wijs en er zijn veel wijze jonge mensen. Het meemaken van heftige ervaringen in je leven, ziekte, verlies, kan leiden tot de ontwikkeling van geluk en wijsheid, maar is daar geen garantie voor. De uitdaging is steeds veel te leren van wat je hebt meegemaakt en dat is waar het in dit boek en onze cursus over gaat.

De online cursus Zen-vol leven op elke leeftijd van 6 lessen wordt gegeven op donderdagavond 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december.

Voor meer informatie en aanmelding zie: www.zen.nl/zenvol-leven-op-elke-leef-tijd/