whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, bomen planten, mens, dier, milieu, Rients Ritskes, bos, natuur, cultuur, onderhoud, zonder winstoogmerk, meer bomen planten


Zen.nl en Meer bomen plantenRedactie Zen.nl, Zen.nl Nederland

Gezien het enthousiasme rond de lokale Zen.nl-boom-plant-initiatieven is er door de gemeenschappelijke zenleraren besloten deze acties landelijk te gaan stimuleren en faciliteren. We hopen zo, met z’n allen veel extra bomen te kunnen planten en daarmee een bijdrage te leveren aan een betere leefwereld voor mens, dier en milieu. Hiertoe is een speciale stichting opgericht, de stichting Meer bomen planten. Zaterdag 24 april wordt een online oprichtingscongres gehouden en iedereen die belangstelling heeft is van harte uitgenodigd deel te nemen. Zie hieronder meer informatie en aanmelding.

Programma:
09.30 uur:Opening van het congres
Door Rients Ritskes, dagvoorzitter en oprichter van de stichting
09.40 uur:Over de waarde van het bos voor ons eigen geluk en welbevinden
Door Anya Wiersma, voorzitter van de Stichting
10.00 uur:Pauze om koffie of thee te maken
10.10 uur:Break-out-room-sessie 1: Kennismaking met andere congresleden
10.40 uur:Over de schoonheid van bomen in natuur en cultuur
Door Frank Hakemulder, hoogleraar Media en Performance Studies
10.50 uur:Het hoe en waarom van meer bomen planten in Nederland
Door Dirk Polder, landschapsinrichter en adviseur van onze stichting
11.20 uur:Break-out-room-sessie 2: Themagroepen op basis van belangstelling
12.20 uur:Plenaire rapportage themagroepen en samenvatting door dagvoorzitter
 
Deelname:donatie van € 5, € 10, € 25 of € 50
Aanmelding:via Ik ben aanwezig


Doel van de nieuwe stichting is:
1. Het stimuleren en faciliteren van het planten van zoveel mogelijk bomen in Nederland;
2. Het vergroten van het publieke bewustzijn van het belang van bos en bomen;
3. Het stimuleren en faciliteren van participatie in aanleg en onderhoud van bossen;
4. Het creëren van bosrijke gebieden waarin in stilte kan worden genoten van de natuur.
Voor informatie over reeds lopende projecten zie:
Meer bomen planten project 1: Meerbomenplanten/leusden/dentreek
Meer bomen planten project 2: Meerbomenplanten/delft/stiltegoed

Adviseurs van de stichting zijn: Dirk Polder, Evert Jan Kema, Yvonne Visser, Arjan de Graaf en Frank Hakemulder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris: Voorzitter: anya@zen.nl tel. 06-12232467 of secretaris: rientsritskes@gmail.com tel. 06-53742686 De stichting Meer bomen planten is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting en ook verder werkt de stichting zoveel mogelijk met vrijwilligers. De stichting staat ingeschreven bij de KvK nr. 861961614, RSIN 861961614. Het postadres is: Vinkenlaan 40, 6581 CL Malden

Wilt u ons steunen? Donaties zijn welkom op IBAN NL 92 TRIO 032 01 37 473 t.n.v. Stichting Meer bomen planten