zen actueel blog zen actueel blog

 Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, logo, symboliek, dao, boeddhisme, cirkel, Japan, China, universeel, oersymbool, driehoek, vierkant

De symboliek in ons logoRients Ritskes / Zen.nl Nederland / Zen.nl Nijmegen

Veel mensen lezen in de symbolen van ons Zen.nl logo het woord DAO en vragen of dat de bedoeling is. Feitelijk is het kunnen lezen van DAO in deze symbolen een bijzondere toevalligheid, want deze drie symbolen: het vierkant, de driehoek en de cirkel zijn in deze volgorde een eeuwenoude combinatie uit de Japanse zenkalligrafietraditie. Deze stamt uit een tijd waarin ons schrift nog niet bestond en niemand las de drie symbolen dus als DAO. Het Chinese dao (ook wel geschreven als tao) betekent eigenlijk ‘weg’ en staat voor een Chinese levenskunststroming die ongeveer even oud is als het Boeddhisme, zo’n 2500 jaar. De ontwikkeling van de typische zenfilosofie en -beoefening is veel minder oud, zeg 1500 jaar en werd sterk beïnvloed door de taoïstische filosofie. De associatie die mensen hebben bij het vierkant, de cirkel en driehoek met DAO mag dan toevallig zijn, maar ergens klopt deze dus wel.

De symboliek in het logoDe symboliek in het logo

Het vierkant, de cirkel en de driehoek
De symbolen betekenen vaak net iets anders in een andere cultuur. Vaak staat het vierkant voor de wereld die samengesteld is uit de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht. Het vierkant symboliseert het aardse, het analytische, het hoekige, het mannelijke en ook het vergankelijke. Vaak wordt het vierkant blauw getekend, omdat de aarde vooral gekleurd wordt door het water en de lucht. De cirkel staat voor het hemelse, lege en ontvankelijke, het vrouwelijke, het opene en oneindige. De cirkel staat voor de maan, maar vooral ook voor de zon en is daarom vaak geel. De driehoek staat voor de mens in zijn drie aspecten: fysiek, intellectueel en spiritueel. Wanneer een mens met gekruiste benen op de grond zit, vormt hij een driehoek. De kleur van de driehoek is vaak rood, de kleur van ons bloed, symbool voor energie, liefde en gevaar.

De symboliek in het logoDe symboliek in het logo

Universeel
Het zijn de drie meest elementaire geometrische figuren. Als oersymbolen zijn ze erg aantrekkelijk als elementen in logo’s. Doordat iedereen ze herkent, voelen mensen zich er vertrouwd mee en vinden ze daardoor ook mooi. In het bijzonder geldt dat voor de cirkel. Het aantal logo’s met het element cirkel is haast oneindig. Maar ook de combinatie kom je overal tegen, zowel in de kunst als in allerlei logo’s, zoals hier het voorbeeld van een makelaar. In dit geval zijn bovendien de meest passende kleuren gebruikt.

De symboliek in het logo
De kleurencombinatie in het logo
Zwart en rood vormen een traditionele Japanse kleurencombinatie, die geassocieerd wordt met kwaliteit en geluk. Dat komt mooi naar voren in deze rijstkom van Japans lakwerk, met het karakter van geluk erin.

Uit de losse hand
De drie symbolen worden in de zentraditie uit de losse hand gekalligrafeerd; dit symboliseert dat ieder moment uniek is en onderstreept ook het belang van spontaniteit. Zelf schilder ik deze symbolen al jaren, niet alleen traditioneel naast elkaar, maar ook in de variant op de afbeelding hieronder. Ook deze toont duidelijk de boodschap die deze symbolen hebben: de mens als verbindend element tussen hemel en aarde.
De symboliek in het logo


Meer weten over symbolen? Doe dan de online cursus

Over de effectiviteit van symbolen

.