whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, probleem, Rients, model, verlichting, oplossing, gelukkig, bewust, betekenis, gemotiveerd, Arthur Schopenhauer, leren, omgaan, leermodusMijn probleemRients Ritskes / Zen.nl Nederland / Zen.nl Nijmegen

POPOV – een model voor verlichting. In deze column licht Rients zijn POPOV-model praktisch toe. De afkorting POPOV staat voor Probleem, Oplossing, Probleem, Oplossing, met als resultaat de Verlichting.

Probleem
Het is maandagochtendvroeg 24 oktober, iets over vijven en volop herfst. Buiten is het nog aardedonker en ik hoor de regen tegen het raam slaan. Ik zit achter mijn computer, de gordijnen van mijn kantoortje nog dicht. Onder mijn voeten een warmtematje, want hoewel het eind oktober is hebben we de verwarming nog niet aan. De digitale thermometer wijst 16,4C aan. Voor 9 uur wil ik deze column af hebben. Mijn probleem is dat ik nog niet weet waarover ik zal schrijven. Ik kijk naar het lege scherm. Het moet iets zijn dat ertoe doet, dat jou raakt, dat troost biedt of een oplossing vormt voor iets waar iemand mee zit. Het liefst wil ik iets schrijven dat gelukkig maakt of in ieder geval verder helpt. Maar wat is dat?

Oplossing
Dan realiseer ik me dat dit denken over wat ik moet schrijven misschien wel iets is waar iedereen mee worstelt. Iedereen wil er toch graag toe doen en iets betekenen voor de ander?!

Als schrijver ben ik me mogelijk iets meer bewust van dit basismotief voor wat ik wil doen. Maar de bakker, schoonmaker, bestuurder of schoolleraar willen er toch ook toe doen? Iedereen wil iets betekenen voor de ander en zo zelf betekenis hebben. Ja, dat is waarover ik vandaag wil schrijven.

Nieuw Probleem
Maar kan ik in een column van ongeveer 600 woorden iets schrijven dat er voor mensen echt toe doet? Ik denk weer na en tuur een paar minuten op mijn witte scherm. Linksonder in het scherm staat te lezen dat ik nog geen 300 woorden heb geschreven. Al turende vraag ik mij af of het probleem ‘hoe meer betekenis te geven?’ echt algemeen is of zelfs universeel is en voor alle mensen geldt? Althans voor mensen die niet in hoeven te zitten over hun dagelijkse brood. Misschien zijn maar weinig mensen zich er bewust van, maar wil niet iedereen iets betekenen in deze wereld? Ik denk het en ik denk bovendien dat je, naarmate je je daar meer bewust van bent, je ook gelukkiger bent. Immers door steeds bewust iets voor je omgeving te willen betekenen, ben je voortdurend gemotiveerd om te leren. En volgens mijn favoriete filosoof Arthur Schopenhauer word je nergens zo gelukkig van als van leren.

Nieuwe Oplossing
En dit inzicht van Schopenhauer, dat je nergens zo gelukkig van wordt als van leren, dat wil ik met zoveel mogelijk mensen delen. Op die manier kan ik voor anderen wellicht een verschil maken. Belangrijk daarbij is dat je je er bewust van bent dat je leert, zodat je van dat leren ook bewust geniet. Daarvoor is het dan weer nodig dat je je bewust bent van een probleem dat je wilt oplossen. Door bewust te leren van de oplossing van je persoonlijke problemen kun je vervolgens anderen helpen met hun problemen. Die oplossing is dan in dit model, zorgen dat mensen in de bewuste leermodus komen, waardoor zij dan ook gelukkig(er) worden.

Verlichting
Samengevat: gelukkig word je door je bewust te zijn van je eigen (P) problemen en bewust te leren daarmee om te gaan en/of ze op te lossen (O). Lukt dat, dan kun je doorgaan met leren door te werken aan de problemen (P) van anderen en de wereld om je heen. Wanneer het je op die manier lukt iets voor anderen te betekenen, word je nog gelukkiger dan wanneer je alleen je eigen problemen oplost (O). Dus bewust zijn van onze persoonlijke problemen (P) en daarvan zoveel en zo bewust mogelijk leren (O) maakt ons klaar voor de (P) problemen van de wereld om ons heen. Lukt het ons iets bij te dragen aan de oplossing daarvan (O) dan zijn we nog gelukkiger. Als iedereen zo in deze leermodus komt, zouden we dan niet verlicht (V) zijn?

Rients houdt zondag 13 november een lezing over Superaandacht (nen) als weg naar een zinvol leven tijdens de landelijke opleidingsdag voor zenleraren en zencoaches. Ook voor anderen is het mogelijk hieraan deel te nemen. Zie voor meer informatie en aanmelding: Themadag/superaandacht