whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, sesshin, waarheid, Rients, zenfilosofie, leugens, wantrouwen, transparantie, nadelen


Vertel de waarheid nietLeonne Boogaarts / Zen.nl Nijmegen

Alles moet tegenwoordig transparant zijn, maar is dat wel zo slim? Tijdens de zomersesshin onder leiding van Rients, werd naast het vele mediteren ook stilgestaan bij deze vraag. Rients vertelde dat hij succesvolle coachees vaak adviseert om niet te vertellen dat ze mediteren. In dit artikel het antwoord op de vraag waarom.

Tijdens de sesshin werd het boek De lege hemel van Marjan Slob, een succesvolle auteur/filosoof, besproken. In haar boek noemt ze noch zen, noch meditatie als haar inspiratiebron, terwijl Slob al decennia aan zen doet en veel zenboeken heeft gelezen. Iedereen die de zenfilosofie een beetje kent, herkent de zenvolle uitgangspunten op elke bladzijde van haar boek. Noch de zenfilosofie, noch het mediteren noemt Slob. Waarom niet? Voordat Rients het antwoord op deze vraag geeft, vertelt hij het Bijbelverhaal van Simson. Het verhaal, zoals hij het zich herinnert uit zijn jeugd.

Simson is onverslaanbaar
Simson diende als heerser in het Israëlische leger en beschikte over een onoverwinnelijke kracht. Het geheim achter zijn kracht waren zijn haren. God had hem verteld dat zolang hij zijn haar niet zou afknippen, hij de sterkste man ter wereld zou zijn. Daarom wordt Simson altijd afgebeeld met lange haren.

Delilah is een spion
Delilah, de vriendin van Simson, was een spion voor de Filistijnen die met Israël in oorlog waren. Ze moest proberen achter Simsons geheim te komen. Simson op zijn beurt wilde zijn geheim natuurlijk niet prijsgeven, want dat kon levensgevaarlijk zijn. Omdat ze bleef aandringen en hij haar niet wilde teleurstellen, loog hij en zei dat zijn geheim zat in de speciale kleren die hij droeg. De Filistijnen stalen de volgende nacht zijn kleren, maar dat bleek geen invloed te hebben op zijn kracht. Daarna vertelde hij Delilah dat hij zijn kracht te danken had aan de manier waarop hij zijn haar in een vlecht droeg. Toen echter Delilah – terwijl Simson sliep – zijn haren losmaakte, bleek hij de volgende morgen nog even sterk en doodde al zijn belagers.

Simson vertelt zijn geheim
Delilah verweet hem zijn leugens en wantrouwen. Uiteindelijk vertelt Simson de ware bron van zijn kracht, de lengte van zijn haren. In zijn slaap knipt Delilah zijn haren af en de volgende dag wisten de Filistijnen de van zijn kracht beroofde Simson gevangen te nemen. Later werd hij als gevangene tijdens een feest van de Filistijnen aan een pilaar geketend en tentoongesteld. Hij smeekte God om hem zijn kracht nog voor één keer terug te geven. Dat doet God. En Simson weet de pilaar waaraan hij vastgebonden is omver te rukken, waardoor het gebouw instort. Hij komt daarbij zelf om het leven, evenals Delilah en vele Filistijnen met hem.

Transparantie heeft nadelen
Het verhaal dat Rients op de zondagschool hoorde is hem altijd bijgebleven. Hierdoor begrijpt hij waarom Marjan haar bron niet prijsgeeft, want uit het Bijbelverhaal van Simson valt te leren dat het prijsgeven van je geheim dodelijk kan zijn. Dat is ook waarom Rients veel succesvolle beoefenaren van zenmeditatie tot op de dag van vandaag adviseert dat niet met zoveel woorden aan de grote klok te hangen, maar aandachtig en zenvol handelend je zenverhaal te leven.

Data komende sesshins

Wintersesshin 2023 van 15 t/m 21 januari 2023 o.l.v. Yvonne Visser (wachtlijst)
Voorjaarssesshin 2023 van 7 t/m 13 mei 2023 o.l.v. Floor Rikken (wachtlijst)
Zomersesshin 2023 van 2 t/m 8 juli 2023 o.l.v. Rients Ritskes (wachtlijst)
Zomersesshin 2023 van 6 t/m 12 augustus 2023 o.l.v. Peter van Beukelen
Herfstsesshin 2023 van 1 t/m 7 oktober 2023 o.l.v. Arthur Nieuwendijk