whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, sesshin, vertrouwen, zelfvertrouwen, weeksesshin, kwetsbaar, ontspanning, veiligheid, loslaten, controleren, emoties, spannend, geen angst, twijfel, onzekerheid, mogelijkheden


Vertrouwen en zelfvertrouwenArthur Nieuwendijk / Zen.nl Amsterdam

Vertrouwen is het thema van de weeksesshin van 2 t/m 8 oktober onder leiding van Arthur van Nieuwendijk. Wat is vertrouwen eigenlijk wel en wat is het niet? En hoe ontwikkel je het en helpt mediteren daarbij? Hieronder een korte inleiding op dit thema. Door annulering zijn er twee plaatsen beschikbaar. Zie de lastminute aanbieding onder aan het artikel.

Vertrouwen is geen ding
Is vertrouwen iets dat je hebt of iets dat je doet? Onze taal suggereert het eerste. Je hebt vertrouwen, je geeft het of je krijgt het. Het kan stuk gaan en, als je het ook nog ziet als iets dat broos en kwetsbaar is, dan kan het onherstelbaar stuk gaan, zoals glas dat breekt.
Klopt dit beeld wel, dat de taal ons aanreikt? Is vertrouwen een ‘ding’? Als je vertrouwen geeft, geef je dan ‘iets’?
We ervaren vertrouwen door de uitwerking die het heeft. Vertrouwen geeft een gevoel van ontspanning en veiligheid. Het schept mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Wat niet wil zeggen dat je dan in alle opzichten ontzien wordt en, bijvoorbeeld, gevrijwaard blijft van kritiek. Het is eerder zo dat vertrouwen kritiek juist mogelijk maakt.

Vertrouwen is doen
Vertrouwen geven betekent ruimte geven, loslaten. Dat is iets anders dan iemand laten vallen of aan zijn of haar lot overlaten. Vertrouwen geven is loslaten én aanwezig blijven. Niet om te controleren of te sturen, maar om te steunen. Maar alleen als je dat gevraagd wordt.
Vertrouwen is geen ‘ding’. Je geeft het door wat en hoe je doet. Door wat je zegt. Door je lichaamstaal en de gedachten en emoties die daar doorheen schemeren. Door niet te laten blijken dat je het spannend vindt. Of, als dat niet lukt, door daar open in te zijn en duidelijk aan te geven dat de oorzaak van die onzekerheid in jou ligt en niet daarbuiten.
Dat vraagt om zelfkennis en een mate van zelfbeheersing. Dat vraagt om zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen is iets anders dan volledig zeker zijn en geen angst of twijfel kennen. Net als elke andere vorm van vertrouwen voegt ook zelfvertrouwen alleen iets toe wanneer er onzekerheid is. De onzekerheid dat je nooit precies weet welke gedachten, emoties en gevoelens bij je zullen opkomen en wanneer. Zelfvertrouwen is het geruststellende gevoel dat je daardoor nooit volledig overmeesterd zult worden. Dat je altijd mogelijkheden zult zien, hoe klein dan ook, om een volgende stap te zetten. Zelfvertrouwen is het kunnen dragen van onzekerheid.

Oefenen in vertrouwen
Zenmeditatie is een oefening in loslaten én aanwezig blijven bij wat zich aandient. In jezelf en buiten jezelf. Het is een oefening om vertrouwen te ervaren en tot uitdrukking te brengen. Het voedt zelfvertrouwen en daardoor de mogelijkheid om vertrouwen te geven.
Zen helpt je een open houding te ontwikkelen waarin een fout geen eindpunt is, maar het begin markeert van nieuwe mogelijkheden. Vertrouwen is het vermogen om die mogelijkheden te kunnen zien, hoe klein ze ook zijn. Het is de bereidheid om te leren, ook al is het leergeld soms hoog. Want leren, zo hield de Duitse filosoof Schopenhauer ons al voor, maakt gelukkig.

Last-minute aanbieding
Er zijn onverwacht twee plaatsen vrijgekomen voor de komende herfstsesshin o.l.v. Arthur Nieuwendijk. Tijdens deze sesshin van 2 t/m 8 oktober is het onderwerp ‘Vertrouwen en verantwoordelijkheid’ en de citaten komen o.a. uit het boek: de Filosoof, de Hond en de Bruiloft van Barbara Stok. Heb je belangstelling voor een van deze twee plaatsen? Meld je dan aan via de link hieronder. Voor deze twee plaatsen krijg je als last-minute aanbieding het sesshin-boek van Barbara Stok toegezonden.

Data komende sesshins

Van 2 t/m 8 oktober 2022 o.l.v. Arthur Nieuwendijk (nog 1 plaats vrij)

Van 15 t/m 21 januari 2023 o.l.v. Yvonne Visser (wachtlijst)
Van 7 t/m 13 mei 2023 o.l.v. Floor Rikken
Van 2 t/m 8 juli 2023 o.l.v. Rients Ritskes
Van 6 t/m 12 augustus 2023 o.l.v. Peter van Beukelen
Van 1 t/m 7 oktober 2023 o.l.v. Arthur Nieuwendijk