whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, eten, diëtist, goed eten, consult, vergoeding, verzekeraar, gewichtsverlies, terugval, fixatie, Mindfulness, zelfcompassie, beginnerscursus, gevorderdengroep, keuze, gedrag, weekendsesshin, sesshin, honger, accepteren


Zenvol eten werktPaulien Kruiper / Zen.nl Arnhem

Paulien is diëtist en schrijft over wat 'goed eten' is en wat zen en meditatie haar persoonlijk en professioneel daarin leerden.

Verhalen over eten
Ruim acht jaar geleden rondde ik mijn studie diëtetiek af. Door mijn wens om ‘mensen te helpen goed te eten’ had ik voor deze bijscholing gekozen. Vervolgens startte ik als diëtist in een gezondheidscentrum en rolde de zorgwereld in. Ik vond het fijn om mooie gesprekken te voeren met cliënten. Zo leerde ik ook over eten in andere culturen en ontdekte verschillende manieren om tegen eten aan te kijken. Ik was dankbaar over de inkijkjes in de persoonlijke levens van mensen. Toch liep ik ook tegen veel dingen aan waar ik moeite mee had.

Quick wins bieden geen garantie voor de toekomst
Veel cliënten zijn op zoek naar snelle oplossingen voor hun gewichtsprobleem. Ze verlangen daarbij liefst een pasklaar antwoord van mij in de vorm van lijstjes en voorbeeldmenu’s. De consulten zijn standaard kort want er is maar weinig vergoeding van de verzekeraar. Dat past ook zolang je de inhoud van de consulten beperkt houdt tot korte praktische adviezen. De realiteit is echter dat de meeste cliënten hiermee niet geholpen zijn. Voor de korte termijn misschien wel, als het doel van gewichtsverlies of verbeterde bloedwaarden is behaald. Maar voor de lange termijn is het maar de vraag. Een fixatie op gewichtsverlies leidt namelijk bijna altijd tot een terugval. Met alle negativiteit van dien: mensen vinden dat ze falen zodra dat gebeurt, ze zijn misschien zelfs zwaarder dan voor ze begonnen en ze schamen zich tegenover hun omgeving.

Persoonlijke zoektocht
Ik ging me afvragen wat ik kan betekenen voor deze mensen zodat ze een zinvol begeleidingstraject hebben waar ze ook op de langere termijn iets aan hebben. Tegelijkertijd merkte ik ook dat het een persoonlijke zoektocht is. Ik ervoer zelf regelmatig onrust en vond het moeilijk om bij mezelf te blijven. Ik verdiepte me in mindfulness en later in zelfcompassie. Vervolgens begon ik twee jaar geleden bij Zen.nl in Arnhem met mediteren en dat beviel. Als vanzelfsprekend ging ik na de beginnerscursus door in de gevorderdengroep. Het mediteren en proberen bewust te zijn van wat er in me gebeurt, is een onderdeel van mijn leven geworden. Zen geeft mij ook antwoorden over wat ‘goed eten’ is: het gaat over jezelf zo goed mogelijk voeden, en dat is niet voor iedereen hetzelfde en niet op ieder moment in je leven hetzelfde. Hoe zinvol de voedingsadviezen in de basis ook zijn, het is voor iedereen persoonlijk en ook niet elke dag hetzelfde. En vergeet ook de sociale component en het gewoontegedrag niet.
Wij mensen zijn gevoelswezens die niet altijd de meest rationele keuze maken, wat je diëtist je ook vertelt.

De weg naar binnen
In februari dit jaar deed ik mijn eerste weekendsesshin. Tijdens de sesshin, in stilte etend aan tafel, werd me eens te meer duidelijk hoe zen kan helpen om goed te eten. Want het gaat om de weg naar binnen. Er is zoveel aandacht voor onze buitenkant: hoe zie ik eruit, en welk oordeel heb ik daarover? We ‘moeten’ aan de normen voldoen en dit lijkt alleen maar meer te worden. We moeten sporten om fit te worden en misschien moeten we dan ook wel die marathon lopen. Adviezen voor gezond eten zijn overal en vaak tegenstrijdig. We zijn veel met ons lichaam bezig, maar wie is zich bewust van wat er aan de binnenkant gebeurt? Wanneer ben je verzadigd? Wat is nou eigenlijk honger, hoe voelt dat? En mag je honger hebben of ga je snel iets eten zodra je het voelt rommelen in je maag omdat dat onprettig voelt? Kun je dankbaar zijn voor wat je lichaam, ondanks dat het niet perfect is, allemaal voor je doet iedere dag? De kunst is accepteren en respecteren dat je bent zoals je bent, en dat dat het vertrekpunt is voor wat je in de toekomst graag anders wilt zien.

Wat is goed eten?
Sinds een paar jaar werk ik meer als coach dan als ‘klassiek’ diëtist, en dat doe ik buiten, al wandelend. Op die manier laat ik mensen stilstaan bij zichzelf om ze van daaruit nieuwe keuzes te laten maken, zodat ze echt plezier gaan beleven aan eten en dit met lichtheid en vanuit nieuwsgierigheid kunnen benaderen. De vraag wat goed eten is, blijft voor mij een interessant onderwerp. En ik realiseer me dat het óók over het voedsel zelf gaat, waar het vandaan komt en de weg die het afgelegd heeft. Daarover schrijf ik in een volgend artikel graag meer.


Data komende sesshins

Van 26 juni t/m 2 juli 2022 o.l.v. Rients Ritskes (volgeboekt)
Van 3 t/m 9 juli 2022 extra sesshin o.l.v. Peter van Beukelen (nog 2 plaatsen beschikbaar)
Van 2 t/m 8 oktober 2022 o.l.v. Arthur Nieuwendijk (volgeboekt)

Van 15 t/m 21 januari 2023
Van 7 t/m 13 mei 2023
Van 2 t/m 8 juli 2023
Van 6 t/m 12 augustus 2023
Van 1 t/m 7 oktober 2023