whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, luistertips, welkom, boodschap, oordeel, weekendsesshin, afleiding, non-verbale signalen, empathie, emoties, geduldig, communicatie, vaardighedenAcht luistertips.
Was jij van harte welkom?Redactie / Zen.nl Nederland / 9 mei 2023

Wanneer voelde jij je voor het laatst echt van harte welkom? En kun je anderen het gevoel van een warm welkom geven? Goed en aandachtig naar iemand luisteren en meteen in contact zijn is een kunst. Hoe doe je dat? Dit zijn vragen die aan de orde komen in de komende weekendsesshin onder leiding van Robin van Raaij en Bettina Zevenbergen. Het thema is een ‘warm welkom’. Zie voor meer info en aanmelding weekendsesshin van 19-21 mei. Goed kunnen luisteren is hierin van het grootste belang en het hebben van een open oor en vooral een open mind een voorwaarde. Regelmatig mediteren daarbij en het toepassen van de hieronder staande zenvolle tips ook.

1. Wees aanwezig: Breng jezelf in het hier en nu en richt je volledige aandacht op de persoon met wie je praat. Vermijd afleidingen en zorg ervoor dat je fysiek en mentaal goed in conditie en helemaal aanwezig bent.

2. Geef non-verbale signalen: Laat de spreker zien dat je luistert door middel van non-verbale signalen. Maak oogcontact, knik af en toe, en gebruik open lichaamstaal om interesse en betrokkenheid te tonen.

3. Stel vragen en vat samen: Moedig de spreker aan om verder te praten door vragen te stellen en te verduidelijken wat ze zeggen. Dit laat zien dat je actief luistert en helpt je om een dieper begrip te krijgen. Vat af en toe samen wat er gezegd is om te laten zien dat je de boodschap begrepen hebt.

4. Oordeel niet: Probeer oordeelvrij te luisteren en je eigen meningen en vooroordelen opzij te zetten. Geef de spreker de ruimte om zijn gedachten en gevoelens vrijelijk uit te drukken, zelfs als je het er niet mee eens bent.

5. Toon empathie: Probeer de emoties en perspectieven van de spreker te begrijpen en te waarderen.

6. Wees geduldig: Laat de spreker zijn gedachten op hun eigen tempo uiten. Onderbreek niet en probeer niet te snel tot conclusies te komen. Geef de ander de ruimte om zijn verhaal volledig te vertellen.

7. Vermijd afleidingen: Zorg ervoor dat je jezelf niet laat afleiden door interne of externe factoren. Laat je gedachten niet afdwalen en leg je telefoon of andere afleidende apparaten weg.

8. Oefen actief luisteren: Actief luisteren is een staat van zijn waarbij je je concentreert op wat er gezegd wordt. Hierbij kan het oefenen in technieken als herhalen, parafraseren of samenvatten helpen om te laten zien dat je de boodschap begrepen hebt zodat misverstanden worden voorkomen en de communicatie wordt versterkt.

Anderen het gevoel van een warm welkom geven is niet altijd zo gemakkelijk en het verder ontwikkelen van contact maken vergt tijd en oefening. Door voldoende te mediteren en bewust te oefenen kun je dit echt verbeteren. Voor meer info en aanmelding over de weekendsesshin van 19-21 mei, klik hier.