whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, angst, overwinnen, psycholoog, onderzoek, zinvol, wijsheid, problemen, zorgen, Sangha, Eckhart Tolle, De kracht van het nu, beginnerscursus, Rients, humor, verlegenheid, zelfvertrouwen, concentratie, gestrest, kalm, ontspannen, Mindfulness, flow, cognitieve gedragstherapie, opleiding zenleraarAngst overwinnenTim Gellings / Zen.nl Nijmegen / 19 december 2023

Tim is psycholoog en aspirant-psychotherapeut. Momenteel doet hij promotieonderzoek op het gebied van meditatie en zelf-overstijgende ervaringen. Lees hier hoe hij daartoe gekomen is.

Voor mij wordt het leven zinvol door me bezig te houden met de gedachten, gevoelens en handelingen van mensen. Mijn doel is hun wijsheid, sterke punten, mogelijkheden en hulpbronnen te activeren. Ik wil hen ondersteunen in het het overwinnen van hun problemen, angsten en zorgen en daarmee getuige zijn van hun successen, inzichten en realisaties.

Het begon op mijn zeventiende toen ik het boek 'Jetzt! Die kraft der Gegenwart' (De kracht van het NU) van Eckhart Tolle las, dat me als introvert, cerebraal persoon liet zien dat er nog een kleurrijk leven is voorbij het verstand. Zonder verdere omhaal besloot ik dagelijks te gaan mediteren. Ook ging ik wekelijks mediteren in een zen sangha bij mij in de buurt. De kalmte en sereniteit die de mensen uitstraalden en de heldere en meelevende blik die veel van de zenbeoefenaars hadden inspireerden mij. Dit, in combinatie met de boeiende gespreksonderwerpen en ervaringen tijdens de meditatie, moedigde me aan om mijn beoefening verder te verdiepen en regelmatig retraites bij te wonen. Mijn nieuwsgierige geest werd gevoed.

Nieuwe sangha

In 2018 begon ik op 20-jarige leeftijd aan mijn studie psychologie in Nederland en was ik op zoek naar een nieuwe sangha. Hierdoor kwam Zen.nl onder mijn aandacht en schreef ik me in voor een beginnerscursus, waar ik erg enthousiast over was. Deze cursus legde een grotere nadruk op het delen van ervaringen en samen reflecteren dan de klassieke sangha's die ik tot dan toe kende. Met veel plezier schreef ik me vervolgens in voor de gevorderdencursus, waar ik mijn huidige zenleraar Rients leerde kennen. Zijn vermogen om zijn grote filosofisch-psychologische thema’s met humor te omhullen en in eenvoudige, heldere en praktische uitspraken te vatten, en zijn manier om inzichten en kritisch zelfstandig denken in de groep te versterken, inspireerden me enorm. Zijn uitspraken "Een woord bestuderen, is jezelf bestuderen" of "een rechte rug, een rechte geest" zijn me voortdurend bijgebleven in het dagelijks leven sinds ik ze voor het eerst hoorde.

Meer mediteren

Ik verdiepte mijn meditatiebeoefening en begon dagelijks twee tot drie keer 30 minuten te mediteren. Mediteren heeft me erg geholpen om mijn verlegenheid te overwinnen en gaf me meer zelfvertrouwen om vrijuit presentaties te geven. Als scholier leerde ik mijn presentaties helemaal uit mijn hoofd en door meditatie leerde ik nu op mezelf en het moment te vertrouwen en ik begon steeds vrijer te spreken en te improviseren. Tegenwoordig vind ik het heerlijk om gewoon een structuur in mijn hoofd te hebben en dan vrijuit te kunnen praten. Dat had ik zeven jaar geleden nooit voor mogelijk gehouden. Daarnaast nam mijn concentratievermogen toe en kon ik beter onthouden wat ik gelezen had, de rode draad volgen tijdens gesprekken en de inhoud van het gesprek beter onthouden. Ik kreeg nu regelmatig de feedback: "Wow, dat je dat nog weet!". Ik leerde om echt contact te maken met anderen.

In het oog van de storm

Een ander belangrijk voordeel van mediteren dat ik hier wil noemen is dat ik, in mijn studie en op mijn werk, steeds beter in het oog van de storm kan blijven. Ik begon mezelf en externe situaties minder serieus te nemen, waardoor het dramatische effect ervan sterk afnam. Terwijl veel van mijn medestudenten en collega's op het werk duidelijk gestrest en hectisch zijn, blijf ik vaak kalm en ontspannen, soms misschien zelfs te ontspannen. Ik verankerde meditatie niet alleen praktisch in mijn leven, maar verdiepte mij ook theoretisch door mijn studie psychologie. Elk essay dat ik schreef en onderzoek dat ik moest doen ging over meditatie en mindfulness. Daarnaast kreeg ik de kans om deel te nemen aan het honours programma waar mijn wetenschappelijk werk werd verdiept door wekelijkse bijeenkomsten en seminars.

Bewustzijnveranderende toestanden

Naast het onderwerp meditatie ben ik altijd erg geïnteresseerd geweest in bewustzijnsveranderende toestanden en de effecten daarvan op onze gezondheid, welzijn en prestaties. Ik merkte dat er op dit gebied nauwelijks onderzoek was gedaan naar het onderwerp meditatie. Ik legde dit onderwerp voor aan mijn favoriete professor die onderzoek deed in vergelijkbare richtingen en hij was meteen enthousiast en werd zo mijn scriptiebegeleider. De resultaten van mijn onderzoek en de kwaliteit van mijn studie waren volgens hem uitzonderlijk goed en zullen binnenkort worden gepubliceerd. We toonden aan dat, in lijn met de anekdotische verhalen van mediteerders, mediteerders daadwerkelijk meer flow en mystieke ervaringen ervoeren in vergelijking met een controlegroep met eenzelfde opleidingsniveau, leeftijd en geslacht. Een samenvatting van de resultaten van mijn onderzoek kun je hieronder lezen en zodra het officieel gepubliceerd is in het tijdschrift, zullen we een link toevoegen.

Verder onderzoek

En zo kreeg ik een Phd-positie aangeboden en daarmee de kans om mijn project en passie verder te ontwikkelen. Mijn honours supervisor werd mijn PhD supervisor. In de komende vier jaar wil ik mijn opleiding 'cognitieve gedragstherapie' afronden, mijn PhD-onderzoek afronden én een opleiding tot zenleraar afgerond hebben. Deze doelen zullen me helpen om Zen.nl ook in Duitsland, waar ik woon, groter te maken en mijn visie te realiseren om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen om een wijzer en zinvoller leven te leiden met meer welzijn.

In een volgend artikel in ZenActueel zal ik graag een samenvatting van mijn onderzoek geven en de resultaten beschrijven.

Met heel veel dank aan Rients en alle andere zenleraren die Zen.nl vormgeven.