whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven




Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, klimaat, compassie, boeddhisme, activisme, harmonie, verlichten, lijden, klimaatdemonstratie, vier edele waarheden, duikha, achtvoudig pad, kompas, proactief, vredesbeweging, mensenrechten, Dalai Lama, geweldloosheid, conflicten, Gandhi, transformatie, mededogen



Boeddhisme en activisme
Het streven naar harmonie in actie



Rients Ritskes / Zen.nl Nederland / 24 oktober 2023

Onze eeuwenoude zenboeddhistische traditie vindt haar oorsprong in het oude India en heeft zich de afgelopen decennia steeds meer verbonden met het moderne Westerse leven in het hier en nu. Hoewel zen traditioneel vooral geassocieerd wordt met meditatie, innerlijke vrede en persoonlijke verlichting, omarmen steeds meer zenboeddhisten een vorm van activisme die gericht is op het verlichten van het lijden in de wereld. Zenvol actievoeren is daarom het thema op onze landelijke bijeenkomst op zondag 12 november. We houden deze bijeenkomst ’s ochtends in Amsterdam, zodat we ’s middags mee kunnen doen aan de klimaatdemonstratie. Klik hier voor het programma en aanmelden.

Onze kernwaarden

Centraal in het boeddhisme staan de Vier Edele Waarheden, waarin het lijden (dukkha) wordt erkend als een fundamenteel aspect van het menselijk bestaan. Het doel van het boeddhisme is om de oorzaak van dit lijden te begrijpen en zo te overwinnen. Het achtvoudige pad, bestaande uit onder andere juist begrip, juiste intentie en juiste handeling, biedt een kompas voor een leven in overeenstemming met deze kernwaarde. Binnen Zen.nl vatten we het achtvoudige pad samen in: Doe alles wat je doet met hart en ziel.

De kernwaarden van het boeddhisme vormen de basis van de connectie tussen boeddhisme en activisme. Activisme in deze context gaat over het proactief streven naar het verlichten van het lijden van anderen en het creëren van een rechtvaardiger samenleving.

Boeddhisme en activisme

Het activisme binnen de boeddhistische gemeenschappen heeft zich gericht op een breed scala aan kwesties, variërend van milieuactivisme en vredesbewegingen tot sociale rechtvaardigheid en mensenrechten. De Dalai Lama, een vooraanstaand boeddhistisch leider, is bijvoorbeeld een prominent figuur in het vredesactivisme en een pleitbezorger voor geweldloosheid.

Het concept van geweldloosheid (ahimsa) speelt een cruciale rol in de boeddhistische benadering van activisme. Dit houdt in dat men streeft naar het oplossen van conflicten zonder het gebruik van geweld. Gandhi, hoewel geen boeddhist, werd sterk beïnvloed door de principes van ahimsa en bracht ze in de praktijk in zijn strijd voor de onafhankelijkheid van India.

Zen en de innerlijke transformatie

Een uniek aspect van zen is de nadruk op innerlijke transformatie als een voorwaarde voor effectieve externe actie. We geloven dat persoonlijke groei en het cultiveren van mededogen bijdragen aan een grotere en positieve impact in de wereld. Door de eigen geest te kalmeren en compassie te ontwikkelen, zijn we beter in staat om met moeilijke situaties om te gaan en een liefdevolle benadering te behouden.

Kritiek en uitdagingen

Ondanks de positieve aspecten van boeddhistisch activisme, wordt het niet zonder kritiek ontvangen. Sommigen beweren dat boeddhistisch activisme helemaal niet gepast is en anderen vinden juist dat het boeddhisme zich actiever op een betere wereld zou moeten richten. Voor Zen.nl is dit ook wel een vraag en daarom staat activisme als thema op het programma.

Conclusie

Boeddhisme en activisme vormen een boeiende combinatie waarin gestreefd wordt naar een wereld waarin het lijden wordt verminderd en respect, vrede en rechtvaardigheid centraal staan. Door de principes van geweldloosheid, mededogen en innerlijke transformatie te omarmen, kunnen boeddhistische activisten een bijzondere bijdrage leveren aan hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. De combinatie van onze eeuwenoude traditie met de noden van de moderne wereld vormen een potentieel voor ons om een positieve invloed uit te oefenen op de samenleving als geheel.

Dus kom ook

Dus kom 12 november ook naar Amsterdam en doe mee aan het inhoudelijke ochtendprogramma en/of demonstreer ’s middags met ons mee voor het klimaat. Klik hier voor het programma en aanmelden.