whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, evaluatie, opleiding, zenleraar, zeecoach, zenmeester, coaching, zelfreflectie, emotie, zeefilosofie, innerlijke rust, stress, conflicten, levensgeluk, vertrouwen, bubbels, keuzesEvaluatie van de opleiding tot
zenleraar / zencoach / zenmeesterRedactie / Zen.nl Nederland / 14 december 2023

Bij Zen.nl deden de eerste zenleraren hun examen in 2002. Sindsdien slaagden meer dan 230 zenleraren voor hun examen. De opleiding wordt om de paar jaar uitgebreid geëvalueerd, waaruit blijkt dat de kwaliteit van de opleiding in de afgelopen jaren verder is toegenomen. Het algemene oordeel over de opleiding kreeg in 2014 het rapportcijfer 7,7, in 2017 was dat een 7,9, in 2021 een 8.0 en anno 2023 een 8,2. Alle onderdelen van de opleiding en in het bijzonder de sesshins en persoonlijke coaching worden hoog gewaardeerd, evenals de grote toegevoegde waarde van de opleiding aan de persoonlijke ontwikkeling.

De meest genoemde leerpunten zijn:

1. Zelfreflectie en zelfkennis: Men heeft geleerd diep in zichzelf te kijken en een beter begrip te krijgen van de eigen gedachten, emoties en gedrag. Dit wordt van groot belang geacht voor persoonlijke ontwikkeling en het vermogen om anderen te begrijpen en te begeleiden.

2. Zenfilosofie en meditatie: Het integreren van de zenfilosofie en het regelmatig mediteren heeft bijgedragen aan meer bewustzijn, aandacht en innerlijke rust.

3. Omgaan met stress en conflicten: Veel is geleerd over de gangbare reacties op stress en conflicten, en men weet hier beter mee om te gaan.

4. Levenshouding en levensgeluk: De opleiding draagt bij aan het ontwikkelen van een levenshouding van zelfreflectie en persoonlijke groei om een bewuster en gelukkiger leven te leiden, waarbij ook de plek van de ander in de wereld belangrijk is.

5. Coaching en lesgeven: Zioppers geven aan de waarde ontdekt te hebben van coaching en het lesgeven als middelen tot leren. Het delen van kennis en ervaringen blijkt een belangrijk aspect te zijn van persoonlijke ontwikkeling en groei.

6. Aandacht en bewustzijn: Het belang van aandachtig leven en handelen wordt in belangrijke mate onderkend. Door alles met zoveel mogelijk aandacht te doen, heeft men ontdekt dat het leven vele extra dimensies en meer waarde krijgt.

7. Vertrouwen: De opleiding heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van meer vertrouwen, zowel in zichzelf als in het leven. Men ervaart dat het loslaten van teveel willen leidt tot positieve veranderingen.

8. Bubbels en betere keuzes: Men heeft geleerd om de eigen bubbels (onverwerkte ervaringen) te herkennen en te zien hoe deze het functioneren beïnvloeden. Dit bewustzijn helpt bij het maken van betere keuzes.

Data komende sesshins

Van 14 t/m 20 januari 2024 o.l.v. Remko de Beer (nog enkele plaatsen vrij)
Van 7 t/m 13 april 2024 o.l.v. Floor Rikken
Van 14 t/m 20 april 2024 o.l.v. Yvonne Visser
Van 23 t/m 29 juni 2024 o.l.v. Rients Ritskes
Van 6 t/m 12 oktober 2024 o.l.v. Arthur Nieuwendijk