whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, zentuin, perfectionisme, verantwoordelijkheid, sesshin, rust, moed, vertrouwen, verwachtingen, teleurstellingHelp anderen mediterenJetty Ferwerda / Zen.nl Nederland / 16 feb. 2023

Steun
Nagenoeg wekelijks ontvangt secretaris Cora de Nijs van de Stichting Vrienden van Zen (SVVZ) een of meerdere verzoeken voor een beurs om een cursus of sesshin te kunnen volgen bij Zen.nl. Een voorbeeld van zo'n verzoek is:

"Van mijn uitkering kan ik maar net rondkomen en daarom hoop ik dat de Stichting Vrienden van Zen.nl mij financieel kan helpen een introductiecursus te volgen. Door te leren mediteren hoop ik meer overzicht te krijgen in mijn leven. Ook hoop ik te leren hoe ik met tegenslag en stress om kan gaan. Werken lukt nu niet vanwege een burn-out. Ik ben te snel overprikkeld.”

En al tien jaar biedt de stichting tijdelijk financiële verlichting in de hoop op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn en geluk van velen.

Doneer graag op rekeningnummer NL79 TRIO 0781 4583 58 Triodosbank t.n.v. Stichting Vrienden van Zen.nl. Bij voorbaat veel dank.

Veel donaties en veel aanvragen
De SVVZ heeft een bijzonder jubileumjaar achter de rug. Ze mocht in 2022 maar liefst twee keer zoveel donaties ontvangen als in het jaar daarvoor. Dankzij deze gulle giften kon de stichting twee keer zoveel cursisten financieel ondersteunen. Namens het bestuur, bestaande uit Harry Mengers (penningmeester), Cora de Nijs (secretaris) en ondergetekende (voorzitter), wil ik iedereen die het afgelopen jaar een financiële bijdrage heeft geleverd hartelijk danken.

Tikkies
De donaties - ruim 19 duizend euro - zijn vooral te danken aan de succesvolle Tikkie-acties bij de afsluiting van de week- en weekendsesshins, de sponsoractie door Zen.nl Rotterdam-Zuid, ruimhartige bijdragen van Zen.nl Groningen en Zen.nl Malden en particuliere giften. Daarnaast kan de stichting al jaren rekenen op vaste donateurs.

Inflatie
De toegenomen inflatie heeft bijgedragen aan de groei van het aantal aanvragen. Zo'n 48 mensen ontvingen een beurs voor het volgen van de Introductie- of gevorderdencursus en zes voor het meedoen aan een sesshin.

Boeddha en Dhana
Volgens de Boeddha is onbaatzuchtig geven - Dhana - het startpunt van alles wat we doen. Behalve over het geven van geld, gaat dit ook over het geven van tijd, aandacht en vertrouwen. De Stichting Vrienden van Zen.nl bestaat dankzij Dhana en kan dat op haar beurt weer doorgeven in aandacht, vertrouwen en steun.

Verzoek
De stichting hoopt ook in 2023 ondersteuning te kunnen geven aan hen die daar om vragen. Dat gaat niet zonder financiële bijdragen, daarom hierbij het verzoek aan iedereen die dit leest om een donatie op rekeningnummer NL79 TRIO 0781 4583 58 Triodosbank t.n.v. Stichting Vrienden van Zen.nl. Bij voorbaat veel dank.

Voor meer info over de Stichting Vrienden van Zen.nl klik hier.