whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Traumasporen, online cursus, lichaam, geest, trauma, veilige omgeving, hersenen, cognitieve functies, EMDR, neurofeedback, psychiater, therapie, stress, angstTien citaten uit het boekRients Ritskes / Zen.nl Nederland / 4 april 2023

Hier een korte boekbespreking van de bestseller van Bessel van der Kolk. "Traumasporen".

Lichaam, geest en trauma
In het boek deelt Van der Kolk zijn jarenlange ervaring als psychiater en onderzoeker op het gebied van trauma. Het boek gaat diep in op de manier waarop trauma ons leven kan beïnvloeden en hoe het kan leiden tot psychische en lichamelijke problemen. Ook komen veel verschillende therapieën en technieken aan de orde die kunnen helpen bij het verwerken van trauma, zoals lichaamsgerichte therapieën, EMDR, neurofeedback en meditatie. Hij benadrukt het belang van het betrekken van het lichaam bij de behandeling van trauma en beschrijft hoe deze benadering kan bijdragen aan de genezing en vermindering van symptomen.

Veilige omgeving
Het boek richt zich ook op de manier waarop trauma invloed kan hebben op kinderen en jongeren, en bespreekt de rol van ouders, opvoeders en leraren bij het herkennen en behandelen van trauma. Van der Kolk benadrukt het belang van het creëren van een veilige omgeving en het opbouwen van relaties om het genezingsproces te ondersteunen.

Meditatie
Meerdere keren schrijft Van der Kolk over de voordelen van meditatie als een hulpmiddel bij de behandeling van trauma en benadrukt dat meditatie kan helpen bij het reguleren van emoties en het verminderen van angst en stress. Van der Kolk geeft ook aan hoe meditatie kan helpen bij het herstellen van de verbinding tussen lichaam en geest, een verbinding die vaak verstoord is bij mensen die trauma hebben ervaren. Door zich in meditatie meer bewust te worden van hun lichaam en de sensaties die ze ervaren, kunnen mensen hun emotionele reacties beter begrijpen en reguleren.

De hersenen
Een ander aspect van meditatie waar Van der Kolk op heeft gewezen, is dat meditatie kan helpen bij het versterken van de prefrontale cortex, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor cognitieve functies zoals besluitvorming, planning en zelfbeheersing. Dit is vooral belangrijk bij mensen die trauma hebben ervaren, omdat trauma kan leiden tot verminderde activiteit in de prefrontale cortex en tot problemen met deze cognitieve functies.

Cognitieve functies
Van der Kolk benadrukt dat meditatie een waardevolle aanvulling kan zijn bij de behandeling van trauma. Door mensen te helpen hun emoties te reguleren, hun lichaamsbewustzijn te vergroten en hun cognitieve functies te versterken, kan meditatie bijdragen aan het herstel van trauma en de verbetering van de kwaliteit van leven. Hij benadrukt ook het belang van het ontwikkelen van compassie en vriendelijkheid ten opzichte van zichzelf en anderen in het genezingsproces.

Een paar citaten uit het boek "Traumasporen":
• "Het grootste probleem van het leven is niet dat we uiteindelijk sterven, maar dat we allemaal onbewust onze capaciteit voor geluk vernietigen door vast te houden aan oude pijn, oude angst en oude percepties."

• "De enige manier om trauma effectief te behandelen, is door het te helen in het huidige moment - de hersenen en het lichaam te herprogrammeren zodat ze weten dat het voorbij is."

• "Het verwerken van trauma vereist dat we onszelf toestaan om ons deel van de verantwoordelijkheid te nemen voor wat er met ons is gebeurd, terwijl we ook erkennen dat we geen volledige controle hadden over de situatie."

• "Om trauma te genezen, moeten we onze natuurlijke, aangeboren neiging om verbinding te maken met anderen opnieuw opbouwen."

• "Trauma bevriest ons in het verleden. Genezing bevrijdt ons om in het heden te leven."

• "Trauma is geen gebeurtenis uit het verleden, het is een ervaring in het heden."

• "Mensen die trauma hebben meegemaakt, hebben vaak het gevoel dat hun lichaam en geest hen in de steek hebben gelaten. Het herstellen van die verbinding is een essentieel onderdeel van de genezing."

• "Als we trauma alleen als een psychisch probleem zien, zien we slechts het topje van de ijsberg. Trauma gaat over lichaam, geest en sociale verbindingen."

En over meditatie:
• "Meditatie, geleidelijk opgebouwd en op de juiste manier begeleid, kan een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van het vermogen om het lichaam te voelen en te reguleren."

• "Meditatie, in zijn vele vormen, kan bijdragen aan het herstel van het lichaamsbewustzijn en aan het vermogen om onderscheid te maken tussen interne ervaringen en externe realiteit."

• "Meditatie kan ons helpen om de onderlinge verbinding tussen lichaam, geest en ziel te herstellen."

• "Meditatie stelt ons in staat om de verbanden te zien tussen verschillende delen van onszelf, om ons te bevrijden van gedachten en emoties die ons gevangen houden."

• "Meditatie, in welke vorm dan ook, is een manier om ons te helpen ons te concentreren op het huidige moment en onze aandacht weg te trekken van de pijnlijke herinneringen aan het verleden."

• "Meditatie kan helpen bij het verminderen van stress, angst en depressie, en kan ons helpen om emotionele stabiliteit en veerkracht te ontwikkelen."

• "Meditatie kan ons helpen om onze reacties op stress te verminderen, zodat we minder snel worden getriggerd door herinneringen aan het trauma."

• "Meditatie kan ons helpen om onze aandacht en ons bewustzijn te vergroten, zodat we ons bewust worden van wat er in ons lichaam gebeurt en de signalen die ons lichaam ons geeft."

• "Meditatie kan ons helpen om compassie en vriendelijkheid te ontwikkelen ten opzichte van onszelf en anderen, wat kan bijdragen aan een gevoel van verbondenheid en welzijn."

Bronnen: The body keeps the score / Openai

Data komende sesshins

Van 14 t/m 20 januari 2024 o.l.v. Remko de Beer (nog enkele plaatsen vrij)
Van 7 t/m 13 april 2024 o.l.v. Floor Rikken
Van 14 t/m 20 april 2024 o.l.v. Yvonne Visser
Van 23 t/m 29 juni 2024 o.l.v. Rients Ritskes
Van 6 t/m 12 oktober 2024 o.l.v. Arthur Nieuwendijk