whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, droom, wekken, doelen, kracht, leven, energie, angstLaat je wekken door je droomWalter Jacobs / Zen.nl Den Bosch / Zen.nl Breda / Zen.nl Eindhoven / 23 november 2023

In de les over doelen laten we ons inspireren door de beroemde toespraak van Martin Luther King, 'I have a dream'. De opdracht voor thuis is om jezelf toe te spreken met de woorden 'Ik heb een droom, dat op een dag...' en te ontdekken wat er opkomt. Als dit werkelijk mijn droom is, waar wil ik dan mijn aandacht en energie op richten in de komende tijd? Zo kun je jouw droom vertalen naar een doel voor over een half jaar of een jaar. Een doel biedt richting, schenkt kracht en motiveert je om anders om te gaan met alledaagse beslommeringen en obstakels. Die zullen er altijd zijn, maar met een doel - een intentie, missie of bestemming - kun je er gemakkelijker doorheen laveren. Zonder een doel is de kans groot dat het leven verwordt tot niet veel meer dan alledaagse beslommeringen en obstakels.

We hebben onze dromen gedeeld.

Iemand droomt van een gezond klimaat waarin mensen kunnen floreren. Hij heeft deelgenomen aan de bezetting van een snelweg om zo bewustzijn te creëren. Zijn doel is om op deze weg verder te gaan en zelf zo duurzaam mogelijk te leven.

Iemand zegt zijn baan op bij een hyper kapitalistisch bedrijf en heeft als doel te ontdekken wat werkelijk waardevol is en waar hij zijn talenten voor wil inzetten.

Iemand verlangt ernaar haar creativiteit en inspiratie vrij spel te geven en heeft zich ingeschreven voor een kunstopleiding.

Iemand zoekt naar een passende plek in de samenleving na een periode van inactiviteit.

Iemand is ziek. Ik breng haar een bezoek en vraag "Hoe gaat het hier?". "Goed," antwoordt ze ondanks haar aandoening, en het verbaast me niet. Immers, ze weet wat ze wil. Haar nieuwste doel is een tentoonstelling van haar eigen werk en dat van collega's. Ze is vaak moe en voor haar man is de zorgtaak een grote uitdaging, maar er stroomt energie en er heerst opwinding over de aankomende tentoonstelling. Ze vertellen er vol enthousiasme over.

Iemand aarzelt om te dromen uit angst dat de droom geen werkelijkheid zal worden. Maar zelfs de droom van Martin Luther King is nog niet volledig gerealiseerd, en toch is die droom van onschatbare waarde. Zij besluit alsnog vrijuit te dromen en zo een concreet doel te stellen.

Iemand kan niet aanwezig zijn, maar stuurt wel een klein kunstig filmpje waarin het woord 'dolen' verandert in 'doelen'.

Iemand wenst 'gewoon' een goede man, vader en vriend te zijn.

'Ik heb een droom, dat op een dag...' Wat zet jij op die puntjes?

Laat je wekken door jouw droom.