whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, regering, polarisatie, waarheid, onrust, onvrede, eenzaamheid, angst, perspectief, non-dualiteit, dialoog, geluk, luisteren, duurzaamAan alle leden van de komende regeringGeachte leden van de toekomstige regering van Nederland,

Wij, een groep van 25 gevorderde cursisten van Zen.nl Nijmegen, richten ons in deze open brief alvast tot u omdat we ons zorgen maken over te toenemende vereenzaming en polarisatie in de maatschappij. Wij bestuderen momenteel het boek De zeven waarheden en ervaren het bestuderen van het idee ‘waarheid’ als zeer verrijkend.

Zo is voor ons nu goed te begrijpen dat met het steeds verder wegvallen van een gemeenschappelijk opvattingen over de waarheid, er veel onrust en onvrede ontstaat in de maatschappij. Deze ontwikkeling draagt op haar beurt weer bij aan de ‘ieder voor zich mentaliteit’ en dat geeft weer een toenemend gevoel van angst en eenzaamheid in de samenleving. Om deze tendensen tegen te gaan, zouden we enkele suggesties willen doen om initiatieven te ondersteunen die persoonlijke groei, gemeenschapsgevoel en sociaal bewustzijn bevorderen.

Onze aanbevelingen zijn:

1. Bevordering van perspectiefbewustzijn: Wij adviseren educatieve programma's die individuen aanmoedigen hun eigen perspectief en dat van anderen te herkennen en te respecteren.

2. Erkenning van voortschrijdend inzicht: Overweeg een onderscheiding voor politici en publieke figuren die openlijk hun standpunten bijstellen op basis van nieuwe inzichten.

3. Bevordering van non-dualiteit en dialoog: Bied meer platforms voor echte dialogen, binnen alle lagen van de samenleving.

4. Sociale stages en burgerparticipatie: Implementeer sociale stages binnen het onderwijs en stimuleer burgerberaden voor collectieve besluitvorming.

5. Promotie van rituelen en collectieve belevenissen: Faciliteer gemeenschappelijke culturele en artistieke evenementen die sociale cohesie ondersteunen.

6. Meer diversiteit in leiderschapsposities: Stimuleer diversiteit en het aantal vrouwen in topfuncties, om zo in leidinggevende posities een beter afspiegeling van de maatschappij te krijgen.

7. Vermindering van concurrentiedruk: Creëer een onderwijssysteem en werkomgeving waar meer nadruk ligt op samenwerking en collectief leren.

8. Zelfkennis en reflectie: Faciliteer programma's die zelfreflectie en het begrip van werkelijk geluk bevorderen.

9. Openheid en flexibiliteit in reguleringen: Wees als regering en overheid meer flexibel om innovatie te kunnen ondersteunen en aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen aan te passen.

Begrijpend dat wij als burgers in dit geheel een cruciale rol spelen, nemen wij ons voor de volgende acties - waar gepast - toe te passen en zouden iedereen willen suggereren dat ook te doen, om zo verdere individualisering en vereenzaming te verminderen

1. Help anderen helpen duurzaam geluk te ervaren.
2. Doe vrijwilligerswerk en biedt anderen regelmatig hulp.
3. Sluit je aan bij clubs waarin gemeenschapszin belangrijk is.
4. Stimuleer de dialoog, dus écht luisteren zonder direct oplossingen te bieden.
5. Maak tijd om belangrijke kwesties te bespreken en steun te bieden zonder oordeel.
6. Groet vaker mensen en ga korte gesprekken aan.
7. Creëer ontmoetingsplaatsen waar mensen zichzelf kunnen zijn.
8. Initieer 'buddy-systemen ' waarbij mensen elkaar helpen.
9. Bevorder positieve interacties zoals complimenten geven.
10. Toon interesse in het welzijn van anderen.
11. Ga actief op zoek naar nieuwe contacten en uitdagingen.
12. Gebruik technologie bewust, zoals soms minder appen en meer bellen.

We hebben in deze niet volledige opsomming, 'Anderen helpen duurzaam geluk te ervaren' heel bewust op de eerste plaats gezet. Zen.nl heeft als missie zoveel mogelijk mensen te faciliteren in duurzaam geluk en de ervaring leert dat er geen betere methode lijkt te bestaan om gelukkiger te worden dan anderen te faciliteren in hun ontwikkeling.

Wij hebben deze brief primair geschreven als oefening voor onszelf om te onderzoeken hoe onze zenbeoefening, zelfreflectie en studie van het begrip waarheid kan bijdragen aan een meer open en inclusieve maatschappij en zouden het geweldig vinden als u zich door ons schrijven wilt laten inspireren.

Wij hopen dus dat u deze aanbevelingen zult overwegen teneinde een veerkrachtiger, meer verbonden en bewuster Nederland te creëren. Wij zijn enthousiast om met u en anderen in dialoog te gaan over deze en andere mogelijke initiatieven.

U veel wijsheid toewensend en met vriendelijke groet,

Namens vele gevorderde cursisten van Zen.nl Nijmegen

Rients Ritskes / Nijmegen / 16 mei 2024