whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, minister van Volksgezondheid, ziektekosten, yoga, Mindfulness, onderzoek, rust, welzijn, gezondheidszorg, wachtlijsten, stressrespons, angst, hoge bloeddrukBrief aan de komende minister van Volksgezondheid
Met mediteren 43% minder ziektekostenVan de redactie ZenActueel / Zen.nl Nederland / 18 juni 2024

Geachte minister in spe / Beste Fleur Agema,

De behoefte aan medische zorg kan met 43 procent verminderen, zo is te concluderen uit een eerdere Harvard-studie naar de effecten van meditatie, yoga en mindfulness. De studie analyseerde gegevens van meer dan 4.400 deelnemers aan het Benson-Henry Institute. Deze gegevens werden vergeleken met een controlegroep van bijna 13.150 patiënten. Door het systematisch trainen van diepe rust, kunnen mensen hun welzijn verbeteren en het gebruik van gezondheidszorg verminderen. Dit heeft grote voordelen, zeker in deze tijden van lange wachtlijsten en torenhoge gezondheidskosten. Deze grote maatschappelijke problemen kunnen dus worden verminderd.

Belangrijkste bevindingen uit de Harvard-studie

- Vermindering van gezondheidszorgkosten: Deelnemers aan het programma maakten 43 procent minder gezondheidszorgkosten dan in de controlegroep in het jaar na hun deelname, vergeleken met het jaar ervoor.

- Fysiologische toestand van diepe rust: De studie richtte zich op het meten van een fysiologische toestand van diepe rust, die opgewekt wordt door onder andere meditatie en yoga. Deze diepe rust is de tegenhanger van de bekende fight-or-flight stressrespons. Het door oefening kunnen oproepen van deze diepe rustrespons helpt bij het verminderen van stressgerelateerde aandoeningen, zoals angst en hoge bloeddruk.

- Preventieve gezondheidsverbetering: Professor Herbert Benson, die dit onderzoek leidde, benadrukt het belang van het preventief verbeteren van gezondheid door de schadelijke effecten van stress tegen te gaan. Vele ziekten worden immers veroorzaakt of verergerd door te veel stress en te weinig diepe ontspanning.

Klik hier voor de wetenschappelijke publicatie van dit onderzoek

We hopen u met deze informatie te hebben geïnspireerd om van uw komende positie gebruik te maken om zaken als meditatie en yoga daar waar dat maar mogelijk is te faciliteren. Dit is wetenschappelijk onderbouwd de meest effectieve vorm van preventie. We willen onze 30 jaar lange ervaring met meer dan 30.000 cursisten graag met u delen om te werken aan minder gezondheidszorgkosten en vooral een gezonder Nederland.

Vanuit de Stichting Zen.nl Nederland
Voorzitter van het bestuur
Rients Ritskes
19 juni 2024