whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Islam, geloof, cultuur, ramadan, reflectie, rust, ruimte, bezinning, familie, liegen, rouw, boeddhisme, introductiecursus, dialoog, luisteren, aandacht, empathisch, emoties, Koran, God, gepestErbij horenAnke Welten / Zen.nl Dordrecht / 30 mei 2024

Anke is zenleraar in Dordrecht en interviewt een van haar cursisten, die we in dit artikel Lika noemen omdat ze haar verhaal graag anoniem vertelt. Lika is 40 jaar, psycholoog, geboren en getogen in Nederland met wortels in Marokko.

Voel je je een beetje thuis in de zengroep? Lika lacht: "Honderd procent! Ik heb me altijd welkom gevoeld, niemand heeft me ooit op een vervelende manier gevraagd hoe dat nou precies zit, dat ik aan zen doe, met mijn achtergrond. De lessen en dialogen in de les zijn heel mooi en neutraal allemaal. We zijn allemaal mensen en horen er allemaal bij." Maar ze begrijpt de vraag. Zij kent geen andere zencursisten met een Islamitische achtergrond. Dat verbaast haar niet. Zelf heeft ze haar familie nooit verteld dat ze mediteert, omdat ze ervan uitgaat dat zij dat niet zouden begrijpen. "Ik ben wel benieuwd of er meer mensen met een islamitische achtergrond mediteren bij Zen.nl en wat hun ervaringen zijn."

Het Islamitische geloof

De manier waarop haar ouders en familieleden het Islamitische geloof praktiseren, voelde voor Lika van kinds af aan al niet helemaal goed. "Mijn opvoeding was redelijk vrij, in de zin dat ik bijvoorbeeld geen hoofddoek hoefde te dragen. En er zijn ook aspecten van onze cultuur die ik omarm: de warmte, de hartelijkheid. Als ik als kind bij een Nederlands vriendinnetje speelde, moest ik weg als ze gingen eten. Andersom was er bij ons thuis altijd plek voor iedereen aan tafel. Gelukkig is dat er bij Hollandse mensen ook steeds meer ingeslopen." Waar haar ouders wel op stonden, was dat zij vijf keer per dag bad en dat zij vastte tijdens de ramadan. "Ik was gelovig, maar mijn motivatie kwam van buitenaf; ik deed mee omdat het zo hoorde." Dat gold vooral voor het bidden. Lika's herinneringen aan de ramadan zijn haar juist dierbaar. "Het brengt je in een reflectieve stand, geeft rust en ruimte voor bezinning. Het lijkt veel op zen eigenlijk."

Breken met de traditie

Vijftien jaar geleden maakte Lika de weloverwogen keuze om te breken met de traditie. "Vervolgens ging ik een paar jaar door een periode van rouw. Ik brak niet alleen met iets wat vertrouwd voor me was, maar in zekere zin ook met mijn familie. Zij weten niet beter dan dat ik nog steeds bid en vast. Ik vertel hen niet dat ik dat niet meer doe, omdat ik hen daar waarschijnlijk veel verdriet mee doe. In feite is het liegen dat ik tegen ze doe. Dat heb ik heel lang heel moeilijk gevonden, maar inmiddels heb ik me erbij neergelegd. Er zijn nu eenmaal altijd dingen die niet gaan zoals je wilt in je leven. Ik hou heel veel van mijn familie, dus als dit nodig is om het contact goed te houden, dan moet het maar."

Persoonlijke ontwikkeling

Op de rouw volgde een zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling, waarin Lika kennismaakte met het boeddhisme en verschillende vormen van meditatie. Vijf jaar geleden meldde ze zich aan voor een introductiecursus bij Zen.nl. Ze ging dagelijks thuis mediteren en doet dat meestal nog steeds.

Mediteren

Het mediteren en de lessen waarin ze, vaak in dialoog met de zenleraar en mede-cursisten, allerlei onderwerpen bespreken, hebben Lika al veel gebracht. "Ik heb vooral veel beter leren luisteren naar anderen, met echte aandacht. Als ik vroeger vroeg: 'Hoe is het?', dan was dat meer een soort 'hallo', een groet, zoals 'How are you?' in Amerika. Antwoordde iemand 'goed', dan was het voor mij klaar en ging ik verder naar het volgende onderwerp. Stel ik die vraag nu, dan doe ik dat met een andere intentie, namelijk omdat ik werkelijk wil weten hoe het met iemand gaat. Ik heb meer geduld en ben meer empathisch. "Al blijf ik oefenen, vanzelf gaat het niet", benadrukt ze lachend. "Alles bij elkaar geeft mediteren meer diepgang in mijn gesprekken en mijn relaties. Dat vind ik heel mooi."

Diep geraakt

Terugkomend op de vraag of zij erbij hoort in de zendo, vertelt Lika dat er in de vijf jaar dat ze cursist is bij Zen.nl toch een korte periode is geweest dat ze daaraan twijfelde. De aanleiding waren stekende opmerkingen van een mede-cursist, over "die buitenlanders". "Deze hadden geen betrekking op mij en meer mensen stoorden zich eraan, ook de zenleraar. Toch raakten ze me diep." Het hield haar wekenlang bezig, waarbij de emoties soms hoog opliepen. Toen de betreffende mede-cursist op schoenen de zendo binnen liep, viel Lika tegen haar uit. "Ik vond het een gebrek aan respect. Maar in plaats van dat mijn zenleraar mij gelijk gaf, zei ze dat dat ik dat op een andere toon had kunnen uiten. Dat vond ik niet eerlijk; ik voelde me totaal niet gehoord." Aanvankelijk versterkte dat Lika's twijfel. Ze ging zich oriënteren op andere meditatiegroepen. Dat sloeg om toen haar zenleraar in de groep vertelde over er hoe zij als kind gepest werd en hoe deze bubbel haar nog altijd alert houdt in grote gezelschappen waar zij weinig mensen kent. "Heel eerlijk, kwetsbaar en rauw. Dat raakte me. Ik kreeg meer begrip voor haar. Toen heb ik mezelf uitgedaagd om mijn bubbels te onderzoeken, de bubbels die getriggerd werden door mijn mede-cursiste en mijn zenleraar. Na alles wat ik bij zen geleerd heb, kan het toch niet zo zijn dat ik me door één incident laat wegjagen? De nare gevoelens verdwenen. Dat deed me besluiten om te blijven."

God ervaren

Een ander effect van het mediteren is dat Lika God weer vaker ervaart, zij het op een natuurlijker manier dan toen bidden nog een verplichting was. "Het geloof van mijn ouders is zwart-wit, zij geloven in een hel en wat geleerden zeggen, terwijl in de Koran juist staat dat je vooral zelfstudie moet doen. Ik zie God als een liefdevolle schepper, van mens, dier en natuur en dingen buiten ons, maar het goddelijke zit ook in ons. Ik ervaar God tijdens het mediteren, maar ook wel eens tijdens het autorijden. Niet als een soort persoon, maar als een gevoel, een natuurlijk proces, dat maakt dat ik me deel voel van een groter geheel. Op die manier verrijken zenmeditatie en mijn islamitische achtergrond elkaar."

Oproep

Mediteer je bij Zen.nl en heb je net als Lika een Islamitische achtergrond? Of heb je op een andere manier ervaring met het thema "Erbij horen"? Dan komen Lika en Anke graag met je in contact om zo ervaringen uit te kunnen wisselen. Mail dan graag naar anke@zen.nl