whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, besmettelijk, bubbels, Rients Ritskes, onverwerkte ervaringen, denken, voelen, doen, invloed, stress, mentale problemen, onderzoek, verwaarlozing, mishandeling, hechting, zelfbeeld, non-duaalHoe besmettelijk bubbels zijnVan de redactie ZenActueel / Zen.nl Nederland / 2 juli 2024

Het concept 'bubbels' dat Rients Ritskes introduceerde in zijn boeken Leer denken wat je wilt denken en Meer zen minder bubbels verwijst naar onverwerkte ervaringen die invloed hebben op al ons denken, voelen en doen. Hoewel dit heel belangrijk is, is er in Ritskes' boeken en in de cursussen van Zen.nl maar beperkt aandacht voor de besmettelijkheid van bubbels. Recent onderzoek, deze week bekroond met de Spinozapremie, heeft echter aangetoond dat te veel bubbels niet alleen op onszelf maar ook op de mensen om ons heen kunnen overslaan. Kortom, bubbels zijn behoorlijk besmettelijk.

Prof. dr. Bernet Elzinga

Bernet Elzinga is hoogleraar stress-gerelateerde psychopathologie aan de Universiteit Leiden en benadrukt in haar onderzoek dat je, gezien de besmettelijkheid van bubbels, bij de zorg voor jongeren met mentale problemen, ook hun ouders moet betrekken. Haar aanpak richt zich op het verminderen van de overdracht van psychische problemen. Hiertoe ontwikkelde zij laagdrempelige interventies voor zowel jongeren als ouders. Zo worden de 'bubbels' van onverwerkte ervaringen aangepakt en hun besmettelijkheid verminderd.

Onderzoek

Elzinga combineert epidemiologisch onderzoek, neuro-imaging en gedragsobservaties, om aan te tonen dat psychische mishandeling en verwaarlozing langdurige mentale problemen veroorzaken die zich kunnen manifesteren in negatieve hechtingspatronen en een negatief zelfbeeld. Deze problemen kunnen doorwerken naar de volgende generatie. Ook Rients merkt in zijn boeken op dat zelfs in de Bijbel al gesproken wordt van een overerving van 'bubbels' "tot in het zevende geslacht".

Non-duale benadering

In tegenstelling tot veel onderzoekers focust Elzinga op een gezins- en intergenerationeel perspectief, waarbij ze de complexiteit van mentale problemen erkent. Ze toont aan dat ouders ook in de adolescentie van hun kinderen nog steeds een cruciale rol spelen. Elzinga's werk wordt internationaal gewaardeerd om de innovatieve combinatie van verschillende disciplines en het gezinsgerichte perspectief. In zen-jargon zouden we spreken van een non-duale benadering. De selectiecommissie van de Spinozapremie prijst Elzinga’s werk omdat het niet alleen kijkt naar het individu, maar ook naar de interacties binnen gezinnen en tussen generaties. Haar onderzoek heeft het vakgebied vernieuwd door het integreren van diverse wetenschappelijke disciplines, wat bijdraagt aan een beter begrip van de besmettelijkheid van emotionele 'bubbels'.