whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, epilepsie, zenleraar, onzekerheid, dankbaar, perspectief, boeddhistisch, gelijkmoedigheid, comfort zone, oordelen, denken, voelen, wijsheidPlotseling getroffen door epilepsie
Arjan Bosman Zen.nl UtrechtRedactie / Zen.nl Nederland / 19 maart 2024

Arjan, zenleraar in Zen.nl Utrecht werd een paar maanden geleden uit het niets op een dag getroffen door een aantal epileptische aanvallen en beschadigde daarbij meerdere ruggenwervels. Een periode van onzekerheid en revalidatie volgde. Onzekerheid voor hem en zijn omgeving. Wat nu en hoe hiermee om te gaan? Arjan reflecteert in dit artikel op zijn ervaring.

Ervaringen delen

Nu het weer veel beter met me gaat, voelde ik de behoefte om mijn ervaring met vrienden en bekenden te delen en plaatste mijn verhaal en een foto van mezelf in het ziekenhuisbed op sociale media. De reacties waren overweldigend en gaven mij een groot gevoel van verbondenheid en dankbaarheid.

Boeddhistisch perspectief

Onlangs las ik dat het ervaren van een gebeurtenis afhangt van de geest van degene die ervaart, meer dan van de gebeurtenis zelf. Door van gedachten te veranderen, kunnen we onze ervaring veranderen. Bezien vanuit boeddhistisch perspectief gaf en geeft deze nieuwe situatie mij de gelegenheid te oefenen in gelijkmoedigheid. En gegeven de ernst van de situatie, is dit een uitgelezen kans om te oefenen. Het is immers vooral buiten onze comfortzone dat we kunnen oefenen en leren. Gelijkmoedigheid is één van de hartkwaliteiten in het boeddhisme, het is een houding van evenwichtigheid en je niet uit het veld laten slaan door prettige of onprettige gebeurtenissen. Ik oefen nu steeds om niet oordelend te reageren op alles wat ik ervaar. In plaats van te oordelen probeer ik in balans te blijven met de constante stroom van veranderingen en deze met een open hart te omarmen.

Gelijkmoedigheid

Niet dat mij dat nu constant lukt, maar door het te zien als een oefening wordt de nieuwe situatie wel goed werkbaar. In plaats vanuit mijn vroegere gewoonte om als accountant vooral alles vanuit het denken te benaderen, ervaar ik nu hoe juist het voelen van wat er gaande is van grote betekenis is. Ik ben blij met mijn spirituele zentraining van de afgelopen jaren, want juist dat voelen heb ik daarin geleerd. Met de ervaring dat juist het voelen wat er allemaal gebeurt van grote waarde is, ben ik heel gemotiveerd mij verder te bekwamen in gelijkmoedigheid en de wijsheid van het alledaags bewustzijn, onder alle omstandigheden.

Voor de oorspronkelijke versie van Arjan zijn verhaal, zie: www.linkedin.com/in/arjanbosman/