whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Rients Ritskes, zenmeester, leer denken wat je wilt denken, leer voelen wat je wilt voelen, Duits, psycholoog, zenboeddhisme, Michel Dijkstra, zencursus, Duitsland, opleiding tot zenleraarRients' boeken vertaaldRedactie / Zen.nl Nederland / 16 mei 2024

Rients Ritskes' bestsellers Leer denken wat je wilt denken en Leer voelen wat je wilt voelen zijn vertaald in het Duits, met als titels Lerne zu denken, was du denken willst en Lerne zu fühlen, was du fühlen willst. Deze omvangrijke vertaalklus is in de afgelopen jaren volbracht door Michel Keil, geboren in 1994 in Düsseldorf en momenteel woonachtig in Koblenz. Michel begon tijdens zijn psychologiestudie in Enschede en Groningen met mediteren bij Zen.nl, waar hij aldus kennismaakte met deze twee boeken. Hij is ervan overtuigd dat deze boeken veel Duitse lezers zullen inspireren tot het begrijpen en beoefenen van zenmeditatie. Michel, die inmiddels psycholoog en psychotherapeut is, ziet deze boeken als een heldere brug tussen de Oosterse zentraditie en de Westerse psychologie. Ondertussen heeft hij ook nog een derde boek vertaald, te weten Zenboeddhisme van Michel Dijkstra.

Kwaliteit

Rients is zeer onder de indruk van de Duitse degelijkheid waarmee Michel Keil het vertaalwerk heeft uitgevoerd. Hij heeft er jaren aan gewerkt, naast zijn studie en opleiding tot psychotherapeut. Elke zin is tenminste tien keer onder de loep genomen om te bepalen of de vertaling nog verbeterd kon worden. De lastigste vertaalkwesties vereisten tijdens de vertaalperiode veel overleg tussen Michel en Rients. Het boek bevat daardoor veel 'vertaalverbeteringen' en actuele aanvullingen met wetenschappelijke referenties. Michel, die tijdens zijn studie psychologie in Nederland Zen.nl leerde kennen, wil ook in Duitsland deze praktische benadering van zentraditie introduceren. De boeken zijn uitgegeven bij Origo Verlag, een kleine gerenommeerde uitgeverij die veel boeken in het Duits uitgeeft op het gebied van het Boeddhisme, zoals ook een Duitse vertaling van Walpola Rahula's boek What the Buddha taught

Zen.nl in Duitsland

Michel hoopt dat er in Duitsland, mede door deze vertaalde boeken, een netwerk van meditatiescholen in de Zen.nl-stijl zal groeien. Daarbij wil hij zelf graag een stimulerende rol spelen. Naast zijn werk als therapeut is hij al begonnen met het geven van zencursussen in Koblenz. Meer informatie hierover is te vinden op zijn website michelkeil.de. Ook in Berlijn is er een meditatiecentrum dat dankbaar gebruik maakt van de nieuw verschenen boeken. Daar is Leonne Boogaards recent begonnen met het geven van zenlessen in de stijl van Zen.nl. Leonne, die dertig jaar geleden bij Rients leerde mediteren, is na haar verhuizing naar Berlijn actief gebleven in de Nederlandse zentraditie en begon zes jaar geleden met de opleiding tot zenleraar, resulterend in haar examen in 2023. Voor meer informatie over haar zenschool in Berlijn, bezoek haar website: zenbogen.de.

Als redactie van ZenActueel feliciteren wij Michel en Leonne met de start van hun zenmeditatiescholen en wensen hen veel succes in respectievelijk Koblenz en Berlijn.


Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Rients Ritskes, zenmeester, leer denken wat je wilt denken, leer voelen wat je wilt voelen, Duits, psycholoog, zenboeddhisme, Michel Dijkstra, zencursus, Duitsland, opleiding tot zenleraar