whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, vertrouwen, zelfvertrouwen, wantrouwen, oerbubbel, onveilig, angstig, onzekerheid, overlevingstechniek, liefde, aandacht, geborgenheid, voelen, vechtmodus, dreiging, gedrag, gespannen, loslaten, emoties, zelf, veranderingVertrouwen ontwikkelenShoren ter Wiel / Zen.nl Breda / 9 april 2024

De basis van vertrouwen is zelfvertrouwen. Als je jezelf niet vertrouwt kun je anderen ook niet vertrouwen. Aan de basis van dit gebrek aan zelfvertrouwen ligt wantrouwen.

Oerbubbel

Mijn jeugd was een goede voedingsbodem voor wantrouwen, want ons gezin voelde voor mij vaak onveilig en angstig. Er waren vaak onverwachte, dreigende situaties die ik niet begreep en dat wakkerde mijn angst en vooral mijn onzekerheid aan. Zo ontwikkelde ik een sterk gevoel van wantrouwen en had geen enkel zelfvertrouwen. En ik ontwikkelde een zeker vecht-gedrag, wat binnen het gezin een vorm van overlevingstechniek was, die ik toen goed kon gebruiken. Maar naarmate ik ouder werd werkte dit niet meer en keerde dit gedrag zich juist tegen mij.

Hoewel ik liefde, aandacht en geborgenheid zocht, duwde ik door mijn afweer en vecht-gedrag juist mensen van mij af. Met als gevolg dat ik mijzelf juist in een eenzame positie plaatste. Door psychotherapie leerde ik wel beter met deze dingen om te gaan en ontwikkelde een zekere positieve kijk op mijzelf, maar ik kon dit niet echt in mezelf voelen.

Voelen

Door zenmeditatie leerde ik veel beter voelen en kreeg een beter inzicht in mezelf. Gaandeweg werd mij duidelijk dat ik nog steeds in de vechtmodus stond en tot de tanden gewapend was voor eventuele dreigingen. Ik realiseerde mij toen pas dat ik ook telkens een scenario in mijn hoofd ontwikkelde als ik een bedreigend gevoel kreeg: het idee dat anderen mij iets aan wilden doen in bepaalde situaties. Als ik bijvoorbeeld op straat liep en een auto kwam in volle vaart en met piepende banden mijn richting uitrijden, dan voelde ik gelijk een levensbedreigende angst in mij opkomen. Ik kreeg dan hartkloppingen en dacht daadwerkelijk dat de bestuurder mij dood zou kunnen rijden. Deze gevoelens waren totaal niet in overeenstemming met de realiteit, maar waren terug te voeren op oude jeugdervaringen. Met als gevolg dat ik nog altijd angstig en gespannen was. Dit inzicht in mijn gedrag was een grote doorbraak die de aanzet was voor veel nieuwe ontwikkelingen.

Loslaten

Ik besloot in meditatie mijn wapenuitrusting figuurlijk af te leggen en uiteindelijk totaal weg te doen. Het voelde alsof ik jaren in een soort niemandsland had rondgedoold en mij nu eindelijk werd verteld dat de oorlog afgelopen was. Ik voelde mij bevrijd en kon de maskers die ik door de jaren heen had ontwikkeld afzetten. De jarenlange angsten kon ik eindelijk beetje bij beetje loslaten waardoor ik mij meer en meer ontspannen voelde. Toen kon eindelijk mijn ware zelf zich laten zien en voor het eerst voelde ik wie ik werkelijk was. Daar, op dat moment begon mijn zelfvertrouwen zich te ontwikkelen. Ik voelde mij gegrond op een stabiele basis in mijzelf. Door deze stabiliteit kan ik mezelf ook laten zien zoals ik ben, in alle openheid. Ik leer mijzelf lief te hebben, aandacht en geborgenheid aan mezelf te geven en het ook te voelen.

Vertrouwen

Wantrouwen heeft plaatsgemaakt voor vertrouwen in mijzelf. Dit vertaalde zich voor mij in de beslissing om na een huwelijk van 28 jaar te gaan scheiden. Ik had het zelfvertrouwen ontwikkeld om het onbekende tegemoet te treden en op eigen benen verder te gaan in het leven. Ik had nu het gevoel en vertrouwen dat ik dat ook kan. Ik leerde goed voor mijzelf te zorgen zowel mentaal, met het verwerken van emoties van de scheiding, als fysiek, door elke dag voor mezelf te koken en gezond te eten.
Maar hoe leer ik anderen te vertrouwen? Ik stel mijzelf de vraag: wie schenk ik mijn vertrouwen? En daarvoor moet ik voelen: wat/wie voelt goed? Als het goed voelt, kan ik mijn vertrouwen aan iemand geven. Dat is dan gewoon een kwestie van doen. En al doende leer ik anderen te vertrouwen.

Alles is welkom

Als ik de betekenis van vertrouwen google lees ik:
"Vertrouwen is het hebben van een vaste overtuiging dat een gewenste omstandigheid, waarvan de beheersing buiten de eigen macht ligt, zich zal voordoen. Op vertrouwen moet een beroep worden gedaan als over de omstandigheden geen zekerheid gekregen kan worden. Als zekerheid bestaat, is vertrouwen immers overbodig."

Zen heeft mij geleerd dat zekerheid niet bestaat, want niets is vast, alles is in beweging en is verandering. Dus vertrouwen hebben we (nog) wel nodig. Pas als we leren mee te bewegen met de flow van het leven en alle beweging en verandering kunnen verwelkomen in alle transparantie, dan kunnen we vertrouwen loslaten. Ook het loslaten van het zelf-vertrouwen, want uiteindelijk is er ook geen zelf.