whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, pijn, weekendsesshin, oorzaak, gevolg, Descartes, ervaring, empatischWat doet echt pijn?Redactie / Zen.nl Nederland / 19 maart 2024

In de weekendsesshin van 10 t/m 12 mei wordt stilgestaan bij wat pijn is en met ons doet. In het Westerse denken heeft Descartes hier veel invloed op gehad. We onderzoeken zijn opvattingen, omdat we die in onze cultuur hebben meegekregen. Daarnaast bestuderen we de opvatting vanuit de zenfilosofie over pijn en kijken aan de hand van de koan: ‘Wat is de relatie tussen oorzaak en gevolg’, naar hoe we zenvol om kunnen gaan met pijn.

Klik hier voor meer informatie en je aanmelding

Stimulus en response

Descartes bezocht ooit een beeldentuin met mechanische trucages, waarbij een stap op een tegel een kettingreactie veroorzaakte die uiteindelijk water in zijn oog spoot. Dit incident inspireerde hem tot de redenering dat sensaties, waaronder pijn, vergelijkbaar werken: een stimulus veroorzaakt een signaal naar het brein, net als het trekken aan het touw de klok in de kerktoren doet klinken. Deze theorie legt de nadruk op directe oorzaak-en-gevolg-effecten in het lichaam.

Pijn is complexer

De realiteit van pijn bleek echter complexer te zijn dan Descartes kon doorzien. We ontdekten fenomenen zoals gerefereerde pijn, waarbij bijvoorbeeld het hart zelf geen pijn kan signaleren, maar dit overlaat aan de linkerarm. Of de situatie waarin het lichaam daadwerkelijke pijnsignalen kan onderdrukken of 'overschreeuwen' met andere sensaties.

Subjectieve pijn

Deze inzichten leiden tot een breder begrip van pijn als een subjectieve ervaring die beïnvloed wordt door een verscheidenheid aan interne en externe factoren, ver verwijderd van het eenvoudige model van Descartes. Het concept van 'zenvol omgaan met pijn' bouwt voort op dit inzicht, met de nadruk op het doorgronden van onze persoonlijke relatie met pijn en het bewust worden van onze rol in het oorzaak-en-gevolgproces.

Door pijn niet alleen als een fysieke sensatie te zien, maar als een complexe interactie van fysieke, psychologische en omgevingsfactoren, kunnen we een rijker en empathischer begrip van pijn ontwikkelen. Dit stelt ons in staat om niet alleen beter om te gaan met onze eigen pijn, maar ook om meer mededogen en begrip te tonen voor de pijn van anderen.

In de weekendsesshin van 10 t/m 12 mei onder leiding van Arjen Hilhorst en Jeroen Verstappen staat het thema zenvol omgaan met pijn centraal. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie en je aanmelding