whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, verlies, dood, omgaan, vergankelijkheid, vasthouden, hechting, zelfzorg, compassie, in het moment zijn, betekenisvol, inspiratieZenvol omgaan met
Verlies en DoodRedactie / Zen.nl Nederland / 20 februari 2024

Donderdag 22 februari 2024 start de tweede serie van zes online colleges over dit thema 2024 door Floor Gessho Rikken. Aanmelding is nog mogelijk, klik hier voor meer informatie en aanmelding. Deze serie kan gevolgd worden, zonder de eerste serie te hebben bijgewoond. Zen en de omgang met verlies en dood zijn innig met elkaar verbonden, maar ligt niet voor iedereen zo voor de hand. Daarom start morgen, na de eerste succesvolle serie een tweede serie van zes colleges over dit thema. Verhalen, gedichten en koan uit de zentraditie en daarbuiten zullen als inspiratie worden gebruikt. Het doel is niet alleen kennisoverdracht, maar vooral het vertrouwd raken met verlies en dood. Hieronder een korte oriëntatie op het thema.

Vergankelijkheid

In het hart van de zenfilosofie ligt het doorleven van de vergankelijkheid; alles in het leven is tijdelijk. Door deze waarheid steeds te leren zien en erkennen, kunnen we beginnen te leren hoe we verlies en dood kunnen ervaren als een natuurlijk deel van ons bestaan. Dit inzicht kan ons helpen om onze pijn te verzachten en ons open te stellen voor de heelheid van het bestaan.

Het belang van aanwezigheid

De zenpraktijk benadrukt het belang van aanwezig zijn in het moment. Wanneer we rouwen, kunnen gedachten over het verleden of de toekomst ons overweldigen. Door ons te richten op het huidige moment, kunnen we onszelf toestaan om ons verdriet volledig te ervaren en te uiten, wat een essentiële stap is in het zien van wat er is.

Anders leren vasthouden

Een kernaspect van zen zijn hechting en niet-hechting. Van iemand houden, je aan iemand of iets verbinden is altijd aan verandering onderhevig. Eigenlijk betekent liefde dat we bereid zijn om ook de pijn van het afscheid te verdragen. We leren dat we zelf de liefde in ons kunnen blijven voelen. Dit kan bijzonder troostend zijn in tijden van verlies, omdat het ons helpt te begrijpen dat hoewel we iemand of iets fysiek kunnen verliezen, de liefde blijft bestaan.

Meditatie en zelfzorg

Meditatie is een krachtig hulpmiddel voor zelfzorg en heling in tijden van verlies. Het biedt een ruimte voor stilte en reflectie, waarin we onze gevoelens kunnen erkennen en verwerken. Door meditatie kunnen we ook een diepere verbinding met onszelf en het universum vinden, wat ons kan helpen om een gevoel van vrede en acceptatie te bereiken.

Compassie en Gemeenschap

Compassie, zowel voor onszelf als voor anderen, is essentieel in elke fase van ons leven. Door compassievol te zijn, kunnen we onszelf toestaan open te blijven staan in tijden van verlies en dood. Het vinden van steun binnen een gemeenschap, of dat nu een spirituele groep, familie of vrienden is, kan inzicht en begrip bieden in moeilijke tijden.

In dit moment zijn

Een zenvolle benadering van verlies en dood moedigt ons aan om het leven te eren. Dit kan door middel van rituelen, het delen van verhalen, of het voortzetten van gedachten op manieren die betekenisvol zijn. Door in het moment te zijn, door het nu te zien en te vieren, kunnen verlies en dood een bron van inspiratie worden.

Conclusie

Een zenvolle omgang met verlies en dood biedt een pad van begrip, overgave en vrede. Door de vergankelijkheid van het leven te erkennen, aanwezig te zijn in ons verdriet, los te laten, te mediteren, compassie te tonen en het leven te eren, kunnen we leren omgaan met de soms diepe pijn van verlies en een weg vinden naar herstel en vernieuwd levensgeluk.

Aanmelding is nog mogelijk, klik hier voor meer informatie en aanmelding