whatsapp
 


Omdat aandacht werkt

Omdat aandacht werkt


 

Zen.nl
Aandachtig, gecommitteerd, open, geïnspireerd en origineel

Zen.nl Nederland is een stichting zonder winstoogmerk (kvk nr. 64806359) die als doel heeft om, door middel van zencoaching, zencursussen, retraites en de opleiding tot zenleraar, zoveel mogelijk mensen te faciliteren in het realiseren van duurzaam geluk. Onder duurzaam geluk verstaan we het vermogen om onder allerlei omstandigheden meer te kunnen genieten van de uitdagingen die het leven biedt.

Zen.nl missie

Onze missie is, om door middel van zencoaching, zencursussen, retraites en de opleiding tot zenleraar, zoveel mogelijk mensen te faciliteren in het realiseren van duurzaam geluk.
Geluk is overigens niet hetzelfde als genieten, geluk is de vaardigheid die je in staat stelt om meer van het moment te kunnen genieten. Deze missie is onze hedendaagse vertaling van het oude boeddhistische bodhisattva-ideaal om alle levende wezens verlichting te brengen. Uit ervaring en onderzoek weten we dat het werken aan deze missie ook ons eigen duurzaam geluk optimaal helpt te realiseren. De term duurzaam slaat in onze missie zowel op de vaardigheid geluk, als op de manier waarop we dit willen realiseren, te weten in harmonie met onze omgeving en het milieu.
Zen.nl streeft in al haar opleidingsactiviteiten de hoogst mogelijke kwaliteit na en is in Nederland CRKBO-geregistreerd. Dit is een overheidsregistratie voor kort beroepsonderwijs.

Zen.nl modern boeddhistisch

BUN Leidraad bij alles wat we doen binnen Zen.nl is onze missie zoals hierboven beschreven. De eeuwenoude zentraditie vormt in alle opzichten de primaire bron van inspiratie, aan de hand waarvan we onze coaching, cursussen en retraites vormgeven. Zen.nl Nederland is lid van de Boeddhistische Unie Nederland. Naast de traditie zijn het vooral moderne wetenschappelijke gegevens, actuele onderwijskundige inzichten en hedendaagse maatschappelijke normen die leidend zijn in onze manier van werken. De theoretische en praktische uitgangspunten van Zen.nl zijn gedetailleerd te lezen in de vele boeken van Rients Ritskes, zoals Leer denken wat je wilt denken en Leer voelen wat je wilt voelen. Ook uit de vele artikelen die de afgelopen jaren zijn verschenen in onze wekelijkse nieuwsbrief ZenActueel is een goed beeld te krijgen van de visie van Zen.nl. Zen.nl doet regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van meditatie en evalueert zelf ook op uitgebreide schaal de kwaliteit en effecten van haar opleidingsactiviteiten.

Het is mogelijk om formeel Boeddhist te worden door het afleggen van de geloftes. Klik hier voor meer info.

Zen.nl organisatie

Zen.nl Nederland is een stichting met een bestuur dat bestaat uit drie leden, te weten de voorzitter/oprichter Rients Ritskes, secretaris Anne Peters van Zen.nl Eindhoven en penningmeester Pia Velema van Zen.nl Haarlem.
Het bestuur wordt gekozen door en uit de LAR (locatiemanagers adviesraad). De LAR bestaat uit alle locatiemanagers van de plaatselijk zenlocaties (momenteel 42). Zen.nl Nederland is een professionele organisatie van lekenbeoefenaren. Inmiddels is een aantal fulltime en parttime banen gecreëerd.

Zen.nl oprichter

Zen.nl is opgericht door Rients Ritskes (1957) die, na tien jaar werkzaam te zijn geweest als studieadviseur aan de Universiteit van Utrecht, in 1989 fulltime zenleraar werd. Hij studeerde zen onder leiding van veel bekende zenmeesters en kreeg in 1987 lesbevoegdheid van Hirata Roshi van Tenryu-jj in Kyoto. In 2013 verbrak hij formeel zijn relaties met Tenryu-ji, het zenklooster waar hij tot die tijd regelmatig zen beoefende. Rients Ritskes bezoekt Japan nog regelmatig, onder andere als begeleider van studie- en pelgrimsreizen in en rond Kyoto. Van de boeken die Rients Ritskes schreef zijn een aantal vertaald in het Duits en één in het Engels. Deze Engelse vertaling van De ZenManager ligt online, zie: Zen Management - a book by Rients Ritskes