Mencius in de sesshin


Mencius in de sesshinTijdens de komende wintersesshin van 21 t/m 27 januari zullen we een aantal citaten van de oude Chinees meester Mencius bestuderen en kijken wat ze ons kunnen leren over het thema van de sesshin: Spontaniteit in keuzekwesties. Voor de sesshin zijn nog twee plaatsen beschikbaar. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Citaten:

Wie diep in het eigen hart kijkt, leert het eigen wezen kennen. En wie het wezen kent, kent de hemelen.

Een groot mens is iemand die zijn kinderhart bewaard heeft.

God spreekt niet; hij onderwijst alleen door omstandigheden en gebeurtenissen.

Alles is in onszelf voorhanden.

De mens kan niet schaamteloos zijn. Schaamteloosheid is de schaamte van wie alle schaamtegevoel verloren hebben.

Er is een groot verschil tussen 'ik kan dat niet doen' en 'ik wil dat niet doen' gewoonlijk moet men dit laatste verstaan als men het eerste zegt.

Er zijn dingen die men méér bemint dan het leven, en dingen die men méér verafschuwt dan de dood.

Het pad van de plicht is nabij en de mensen zoeken het in de verte. Het werk van de plicht is gemakkelijk en de mensen zoeken het in het moeilijke.

De eerzaamste mensen van het gehele dorp zijn vaak een pest voor de deugd.

De schrijnwerker en de wagenmaker kunnen een man een winkelhaak en een passer geven, maar handigheid kunnen zij hem niet bezorgen.

Fatsoenlijkheid wordt een leugen wanneer zij de juiste maat overschrijdt.

In goede tijden zijn de mensen over het algemeen goed; in kwade tijden zijn ze veelal slecht.

Indien een geneesmiddel geen onrust en wanorde in het lichaam van de zieke teweegbrengt, dan zal het niet genezen.

Wees oprecht in uw woorden omdat dit zo hoort, en niet om indruk op iemand te maken.

Wie ééns zonder noodzaak opgeeft waar volhouden geboden is, zal nooit iets tot een goed einde brengen.

Wie anderen liefheeft, is altijd geliefd. Wie anderen respecteert, wordt altijd gerespecteerd.