Sesshinthema: AutonomieSesshinthema: Autonomie

ZenActueel redactie Hoe autonoom ben ik? Die vraag staat centraal in de nu lopende succesvolle sesshin onder leiding van Floor Rikken (zie foto). Vandaag zijn de deelnemers alweer begonnen aan de laatste dag van deze sesshin. Dezelfde vraag zal ook centraal staan in de komende zomersesshin die Rients zal leiden. Autonomie betekent in onze cultuur letterlijk: je zelf wetten opleggend, oftewel zelfsturend zijn. We onderzoeken alle aspecten van autonomie en ook hoe autonoom we zelf zijn en wat we in ons leven kunnen veranderen om meer autonoom te worden. Want paradoxaal genoeg lijkt meer autonomie samen te gaan met meer verbondenheid met alles en iedereen om ons heen. Deze samenhang tussen verbondenheid en autonomie is heel begrijpelijk vanuit Oosters perspectief, want daarin wordt autonomie vooral gezien als een aantrekkelijke innerlijke kracht. Kortom, het blijkt de moeite waard om het onderwerp nauwkeurig onder de loep te nemen en ons erdoor te laten inspireren tot meer autonomie.

De citaten voor de komende zomersesshin van 9 t/m 15 juli 2017 o.l.v. Rients komen voornamelijk uit het boek De vermoeide samenleving , van de Duits Koreaanse filosoof Byung-Chul Han. In dit boek wordt onder meer onderzocht hoe onze autonomie zich verhoudt tot onze instinctieve en intuïtieve reacties op onze omgeving en hoe deze reacties enerzijds vaak leiden tot chronische oververmoeidheid en burn-out en anderzijds kunnen leiden tot meer geluk. De mate van autonoom zijn is daarin de natuurlijke sleutel.Sesshin mei 2017 over Autonomie