Persoonlijke groei 2018

Persoonlijke groei 2018Veranderen gaat vanzelf. Daar hoef je niets voor te doen. Maar als je richting wilt geven aan de veranderingen, dan zul je wel iets moeten doen. Dat vraagt om inspanning.

Arthur Nieuwendijk, Zen.nl Amsterdam

Je hebt verandering en je hebt de resultaten van verandering. Meestal worden we geconfronteerd met de resultaten van verandering. Daar reageren we dan op – niet zelden emotioneel en bijna altijd in de veronderstelling dat we daarmee invloed kunnen uitoefenen op het veranderen zelf. Dat is een misverstand: we reageren op een omgeving die al veranderd is, en op het moment dat we ons daarvan bewust worden en erop reageren al weer verder is. We reageren op de resultaten, maar maken geen deel uit van het veranderen zelf, het proces dat die resultaten voortbrengt.

Bewust
De kunst is niet zozeer te leren omgaan met de gevolgen van verandering, maar om deel uit te maken van de onderstroom waaruit die resultaten voortkomen. Hoe doe je dat?
         Dat begint bij jezelf. Dat begint van binnenuit. Door hoe je zelf verandert, bewust richting en vorm te geven. En dat doe je door helder te hebben wat je wilt, wat je doelen zijn, kortom door bewuste intenties te hebben over hoe jij je wilt ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei is verandering die gestuurd wordt door bewuste intenties.

Resoneren
Als je bewust keuzes maakt over hoe jij wilt veranderen en die keuzes vervolgens consequent vormgeeft, dan zul je ervaren dat je niet alleen verandert, maar dat je ook steeds minder speelbal wordt van de resultaten van veranderingen in je omgeving. Je gaat steeds meer deel uitmaken van het veranderen zelf, omdat je eigen veranderingen gaan resoneren in je omgeving. Daar is helemaal niets geheimzinnigs of mystieks aan. Als jij je wilt ontwikkelen in, bijvoorbeeld, het spreken voor publiek, door een training te volgen en door regelmatig thuis voor de spiegel te oefenen, dan wordt de kans groter dat je op zeker moment de vraag krijgt om een presentatie te geven, dan wanneer je die bewuste intentie niet hebt en die inspanning ervoor niet levert. En bovendien zul je er emotioneel ook heel anders op reageren.
         Van het een komt het ander. Daarin schuilt een oude zen wijsheid die zegt dat het pad ontstaat door het te gaan. Op geen enkel moment ontrolt het zich voor je ogen. Nooit gloort er een bestemming aan het einde. Er is geen einde. En als je terugkijkt, is er geen begin. En toch is er een sterk besef van een pad, een richting. Je bewuste intenties zijn de wortels van dit besef, en elke inspanning om die intenties hier en nu, op dit moment vorm te geven is een stap. Zonder bewuste intenties geen pad, zonder inspanningen evenmin.

Inspannen
Persoonlijke groei kost moeite. Je moet je inspannen. Dat vergt discipline. En om te beginnen vraagt het om bewuste intenties. Meditatie – zenmeditatie in het bijzonder – is bij uitstek trainen in het ontwikkelen van bewuste intenties en die voor je laten werken en legt een krachtige basis voor persoonlijke groei.
         Zenmeditatie is vormgeven aan de bewuste intentie om je aandacht zo lang mogelijk ononderbroken gericht te houden op één punt. Dat lukt heel vaak niet. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat je elke keer als je je bewust wordt dat je gedachten zijn afgedwaald, dat moment van bewustwording gebruikt om je aandacht terug te brengen naar dat ene punt. Met andere woorden: je bewustwording ga je gebruiken om je streven te voeden en levend te houden.

Zenmeditatie kost moeite. Je moet je inspannen. Dat vergt discipline. Wie zich hierop toelegt en hier een half jaar tot een jaar dagelijks zo’n veertig minuten verspreid over de dag aan besteedt, zal merken dat hij/zij zich zo een format, een blauwdruk eigenmaakt die ten grondslag ligt aan persoonlijke groei, welke vorm die dan ook krijgt. Daardoor wordt persoonlijke groei en ontwikkeling steeds meer de vanzelfsprekende en natuurlijke uitdrukking van iemands diepste wezen.

De komende zomersesshin van 22 t/m 28 juli onder leiding van Rients zal gaan over ‘Hoe de Verlichting te bereiken?’
Voor deze sesshin zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.
De herfstsesshin van 14 t/m 20 oktober onder leiding van Lilian van der Vaart zal gaan over ‘Vriendschap als keuze’.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.