Wat is waarheid?
(c) Zen.nl

Wat is waarheid?Rients, Zen.nl Nijmegen

Afgelopen week bestudeerden we het begrip ‘waarheid’, zoals dat in Non-dualiteit in de praktijk (hoofdstuk 1, bladzijde 42 ‘Waarheid van woorden’) aan de orde komt. Een woord bestuderen betekent immers jezelf bestuderen. We bestaan voor een groot gedeelte uit ideeën en onze ideeën over wat waar is, vormen daarin een belangrijk element. Uit de groep kwamen de volgende definities:

o Iets in de praktijk kunnen ervaren
o Perceptie over hoe je over de dingen nadenkt
o Voelen van ruimte en energie
o Persoonlijk geloof in de feiten
o Een afspraak tussen twee of meer mensen die dient voor een dialoog
o De werkelijkheid vanuit het eigen perspectief
o Iets kunnen bekijken van alle kanten
o Het zien zoals het is
o Vanuit de context bepaald, normatief cultureel gelinkt
o Hoe je de werkelijkheid nu ziet
o Oprecht waarnemen
o Zo lang je het tegendeel nog niet kent
o Wat nu belangrijk is
o Hoe jij de dingen ziet
o Voelen dat het goed is
o Overeenkomstig de realiteit die voor iedereen anders is
o Iets wat niet bestaat
o De beschrijving van het alles omvattende alles, dat nooit volledig te omvatten is
o Een poging zo helder mogelijk te zijn

Heb jij een definitie die er nog niet tussen staat? Mail die dan naar rients@zen.nl en schrijf bij onderwerp: Waarheid. In de komende sesshin hoop ik dieper in te gaan op dit thema, want onze bewuste en vaak onbewuste opvattingen over de waarheid beïnvloeden de manier waarop we de zin van ons leven proberen vorm te geven. De komende sesshin van 20 t/m 26 januari 2019 in Lochem staat in het teken van het thema: De zin van het leven. Wil je meedoen aan de sesshin? Klik dan hier voor meer informatie en om je aan te melden; er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Rients zal de sesshin leiden.