whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven

Teun Harteveld, Jeanine Braat, Zen.nl, Zen, Zenleraar, zenleraren examen, zenleraren diploma, zenleraren, certificaat, Zen.nl Haarlem, Zen.nl Sittard-Geleen, Rients Ritskes, sesshin


Ervaringen en leerpunten uit de sesshinHalverwege de afgelopen sesshin (zevendaagse intensieve meditatie retraite) is de deelnemers gevraagd een of meerdere leerpunten, inzicht of effecten die tot dan te ervaren waren te delen met de anderen. Hier een korte weergave van enkele van de genoemde ervaringen en effecten:

• Wrijving geeft glans
• Minder bevestiging van anderen nodig
• Sterk en zwak is maar een perspectief
• Van pijn kan je veel leren
• Gedachten komen gewoon, ondanks pijn
• Vermoeidheid is niet erg
• Ik ervaar een mentale opschoonbeurt
• Ieder persoon kan je leraar zijn
• Vrij voelen begint bij jezelf
• Onthechten is inspiratie
• Minder boos worden
• Intense liefde kan gepaard gaan met gevoelens van concurrentie
• Meer bij mezelf blijven
• Ik blijk toch heel veel geleerd te hebben van mijn ouders
• Hoezeer je geneigd bent je ruimte toe te eigenen
• Ik ben zelf mijn grootste obstakel in mijn ontwikkeling
• Als gelatenheid toeneemt blijk ik mijn doel al te hebben bereikt
• Niet hechten aan hoe het had moeten zijn
• Ik hou van jou en ik heb je niet nodig
• Gedachtes mogen er zijn en zijn geen ongewenste indringers
• Wat ik ‘ik’ noem is ook maar een bubbel
• Mijn concept van mezelf is niet wie ik ben
• Als ik voel hoe het met me gaat voel ik me al beter
• Beter voelen is beter voelen
• Geduld en fouten maken mag
• Het draait niet allemaal om mij
• Zodra ik in de controle modus stap, doe ik niet wat ik wil
• Mensen aandacht onthouden is ook een handeling
• De moed echt hier te zijn
• Dankbaarheid voor de oneindig lange lijst van leraren in mijn leven en er komen ook dieren in voor die ik veel dank verschuldigd ben
• Echt contact maken en niet vanuit een idee
• Veel geleerd en bewust geworden van hoeveel er nog geleerd kan worden.
• Banden doorsnijden zonder bewust doel is eigenlijk de banden aanhalen.

Met dank aan Teun Harteveld voor het maken van de aantekeningen tijdens de teisho’s (inleidingen) in de sesshin (retraite).

Hieronder de 18 citaten die tijdens de inleidingen gedurende de afgelopen sesshin door Rients besproken zijn. Het thema was hoe we de frustratie en inspiratie uit de ‘eerste helft’ van ons leven, gebruikt kunnen worden als leerpunten voor het vormgeven aan de rest van ons leven.

Citaat 1
Voor iemand, die het doel voor ogen heeft, wiens gedachten positief zijn, die zich bescheiden opstelt en de deugden van de Boeddha volgt, voor zo iemand is het nibbana waarlijk niet moeilijk te bereiken. (p. 42 Verzen van monniken en nonnen)

Citaat 2
Goed is het inzicht van hen die goed zijn voorbereid. Daarom is het goed om samen te komen met goede mensen (p.43 Verzen van monniken en nonnen)

Citaat 3
Je dient te spreken over wat je wilt doen. (p. 83 Verzen van monniken en nonnen)

Citaat 4
Tussen de zielen der wezens bestaat geen onder- scheid, ze zijn allemaal één. Ieder 'ander' is in wezen 'ik'. (p. 59 De Historische Boeddha)

Citaat 5
Boetedoening is een poging een begane zonde weer goed te maken. Ascese in de Indische zin is een poging vorm te geven aan de toekomst. (p. 59 De Historische Boeddha)

Citaat 6
Zij berust op het geloof dat ascese gloed teweegbrengt, dat wil zeggen geestelijk-magische kracht, die opgespaard en ter verlossing aangewend kan worden. (p. 60 De Historische Boeddha)

Citaat 7
Gotama's verlichting bestond grotendeels uit het analytische begrip van reeds voorhanden zijnd gedachtenmateriaal. (p. 81 De Historische Boeddha)

Citaat 8
Het had niets extatisch, het was geen buiten zichzelf zijn, geen trance. (p.80 De Historische Boeddha)

Citaat 9
Wedergeboorte voltrekt zich zonder verhuizende ziel als geconditioneerd proces. (p. 82 De Historische Boeddha)

Citaat 10
Boeddha beveelt zijn volgelingen systematisch nadenken aan, dat ook voor hemzelf naar de verlossing had geleid. (p. 110 De Historische Boeddha)

Citaat 11
Een mens die steeds bezonnen leeft,
bij het eten matiging betracht,
die kent slechts weinig pijnen nog,
houdt levenskracht,
blijft langer jong.
(p. 142 De Historische Boeddha)

Citaat 12
Boeddha:
Ik zaai vertrouwen,
mijn ploeg is wijsheid,
wilskracht mijn gespan.
De vrucht van mijn arbeid
is eeuwig leven
en bevrijding van alle leed.
(p. 159 De Historische Boeddha)

Citaat 13
De natuurwet van ethische geconditioneerdheid: goede daden zijn heilzaam, slechte onheilzaam.

Citaat 14
Ter verwezenlijking van het heil is er een zekere gelatenheid nodig, waarbij het doel voortdurend in het oog wordt gehouden, maar men dit zonder haast en fanatisme nadert. (pag. 175 De Historische Boeddha)

Citaat 15
De juiste houding is zonder intentie te zijn. (p. 192 De Historische Boeddha)

Citaat 16
Sariputta: Dat is juist geluk, dat er niets meer gevoeld wordt! (p. 193 De Historische Boeddha)

Citaat 17
Het past niet om over het bereikte stadium van verlossing te spreken. Het was slechts toegelaten om in verzen de vreugde over zelfbevrijding te bezingen. (p. 199 De Historische Boeddha)

Citaat 18
Wie dus schuldig is aan een nog niet opgebiecht vergrijp en zich daarvan wenst te reinigen, die moet het opbiechten. Wanneer hij het opgebiecht heeft, heeft hij daarmee een last van zich afgeworpen. (p. 204 De Historische Boeddha)

De volgende sesshin in het najaar is van zondag 6 t/m zaterdag 12 oktober onder leiding van Lilian Daishin van der Vaart.
In januari is er een wintersesshin van zondag 12 t/m zaterdag 18 januari onder leiding van Rients Ritskes.